Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi na lata 2014–2020 ma obejmować 20 obszarów, na które podzielone zostało Śródmieście. Mieszka tu ponad 50 tys. osób. Prace budowlane i remontowe będą skoordynowane z działaniami, których celem ma być rewitalizacja społeczna najbardziej zaniedbanych obszarów.

Inwestycje mają rozpocząć się od ośmiu wybranych obszarów. Miasto ogłosiło już przetarg na przygotowanie dla nich dokumentacji, a oferty można składać do 11 sierpnia.

"Oczekujemy od wykonawców przygotowania programów funkcjonalno-użytkowych i innej dokumentacji technicznej, a także studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie" - mówiła we wtorek wicedyrektor Biura Strategii Miasta Karolina Włodarska.

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Marcin Obijalski podkreślił, że w ramach studium wykonalności wykonawca będzie musiał uwzględnić wnioski z konsultacji społecznych, a także kolejne dokumenty, które będą przygotowane na poziomie miasta jak i kraju. Na przygotowanie dokumentacji wykonawca będzie miał 9 miesięcy.

"Czas opracowania tej dokumentacji chcemy poświęcić w dużej mierze na działania komplementarne, czyli włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji - wspólnot mieszkaniowych czy właścicieli prywatnych budynków" - dodał.

Rozpisanie przetargów na wykonawców poszczególnych inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach rewitalizacji tych ośmiu kwartałów możliwe będzie latem przyszłego roku. Prace mogłyby ruszyć pod koniec 2016 r. Rewitalizacja części miejskiej tych obszarów ma kosztować ok. 1 mld zł; szacuje się, że 2 mld zł kosztować mogą inwestycje realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe czy prywatnych właścicieli.

Według przedstawicieli magistratu większość środków na rewitalizację obszarową pochodzić będzie z UE m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto ma zagwarantowane na ten cel ponad 400 mln zł, a także 104 mln euro z poziomu krajowego. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile miasto będzie musiało przeznaczyć środków własnych.

Na terenie 20 planowanych do rewitalizacji obszarów Śródmieścia znajduje się prawie 1500 budynków gminnych i niemal 2500 budynków prywatnych. Inwestycje mają być prowadzone na 40 ulicach, na dwóch placach i w trzech parkach; powstać ma też pięć nowych ulic wewnątrz kwartałów.

Remonty kamienic, modernizacja ulic i chodników to tylko część działań składających się na rewitalizację. Podjęte mają być też szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne. Projekt zakłada m.in. powstanie sześciu centrów obywatelskich, 20 nowoczesnych małych domów dziecka, pięciu nowych świetlic środowiskowych czy ośrodka reintegracji. (PAP)