Oferta Sygnity została oceniona na 100 pkt.

Na drugim miejscu znalazła się oferta złożona przez Asseco Poland z oceną 98,85 pkt., a na trzecim oferta Dahliamatic (spółka z grupy Infovide-Matrix) z oceną 84,62 pkt. (PAP)