To kolejna edycja programu skierowanego do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich regionu. Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 10 tys. zł do 20 tys. zł – będzie to refundacja 80 proc. poniesionych kosztów.

Projekty mogą dotyczyć budowy, przebudowy i wyposażenia m.in. świetlic, domów kultury, strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obiektów rekreacyjnych i turystycznych. Można zabiegać o dofinansowanie: urządzania ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i placów zabaw, zagospodarowania - na potrzeby rekreacji - zbiorników wodnych oraz porządkowania parków i skwerów. Na wsparcie mogą też liczyć pomysły związane z kultywowaniem lokalnych tradycji i dawnych zawodów. Dotacje będą przeznaczone również na odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu oraz na ich adaptację na cele publiczne.

„W poprzednich latach pojawiało się w programie wiele inicjatyw, które wspierały integrację społeczną i budowały kapitał społeczny. Przykładowo - odtwarzano przydrożne kapliczki czy remontowano wiejskie świetlice. Chcemy, by ludzie dzięki realizacji kolejnych pomysłów mieli okazję poczuć, że budują wspólną przestrzeń” - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Jak zauważył dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Neugebauer, ponad 55 proc. ludności regionu mieszka na wsi, a zaledwie 30 proc. z nich pracuje w rolnictwie. „Chcemy w tym programie pokazać, że wieś jest dobrym miejscem do zamieszkania, także dla młodych ludzi” - podkreślił dyrektor.

Wnioski do programu można składać do końca marca. To, które inwestycje otrzymają wsparcie, okaże się najpóźniej pod koniec maja.

Pojedyncza gmina może złożyć kilka wniosków, a grant otrzyma najwyżej jej jeden projekt. Mocno punktowane mają być inicjatywy współdziałające z innymi programami, np. ze środkami z funduszu sołeckiego oraz aktywizujące młodzież.

Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w programie Odnowa Wsi Świętokrzyskiej znajdują się na stronie internetowej www. sejmik. kielce. pl. (PAP)