Pilotażowo połączenie będzie funkcjonowało do 10 grudnia br. – poinformowała we wtorek marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dodała, że bezpośredni pociąg do Berlina jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Gorzowa Wlkp., którzy zebrali 5 tys. podpisów pod petycją do samorządowych władz regionu o uruchomienie tego połączenia.

„Połączenia bezpośrednie Zielonej Góry i Gorzowa z Berlinem są w interesie nie tylko Lubuszan, ale również mieszkańców Brandenburgii i Berlina” – podkreśliła Elżbieta Polak.

Bezpośrednie pociągi na trasie Gorzów Wlkp. - Berlin miały rozpocząć kursy na początku tego roku, ale Przewozy Regionalne nie miały pojazdów spełniających niemieckie wymagania techniczne. Wbrew zapewnieniom producenta, dwa tzw. szynobusy kupione przez województwo lubuskie, m.in. do obsługi połączeń transgranicznych, nie uzyskały dotąd niemieckiej homologacji. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy, województwo nalicza obecnie kary umowne od producenta.

W tej sytuacji Przewozy Regionalne nawiązały współpracę z niemiecką spółką Arriva, która także była zainteresowana realizacją kursów na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin. To jednak zwiększyło koszty połączenia i wymagało zgody sejmiku na udzielnie wyższej dotacji.

Na poniedziałkowej sesji radni wojewódzcy wyrazili zgodę na zwiększenie dofinansowania połączenia o kwotę 640 tys. zł. Łącznie samorząd regionu przeznaczył w budżecie nieco ponad 1 mln zł. na realizację tego połączenia do 10 grudnia br. Umowa nie może zostać podpisana na dłuższy czas z uwagi na planowany remont estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp., który ma rozpocząć się grudniu 2016 r.

Od 12 marca br. z Gorzowa Wlkp. do Berlina będzie można dojechać dwoma porannymi pociągami (5.30 i 8.30), z tym, że jeden z nich będzie rozpoczynał podróż w Toruniu. Pociąg powrotny złożony z dwóch składów będzie wyjeżdżał ze stolicy Niemiec po godz. 18.30. Po dojechaniu do Gorzowa Wlkp. jeden ze składów wyruszy w powrotną drogę do Torunia.

Spółka Przewozy Regionalne jest dofinansowywana corocznie przez samorząd woj. lubuskiego. W tym roku kwotą ok. 44 mln zł. Umowa między samorządem województwa a spółką zakłada także realizację połączeń transgranicznych. (PAP)