Jak poinformowano w wydziale informacji sądowej NSA, we wtorkowym orzeczeniu oddalono skargę kasacyjną burmistrza na wygaszenie mu mandatu przez wojewodę warmińsko-mazurskiego. Powodem wygaśnięcia mandatu jest złamanie ustawy antykorupcyjnej, ponieważ Olszewski pełnił jednocześnie funkcje burmistrza i prezesa zarządu koła łowieckiego "Sarna", które prowadziło działalność gospodarczą.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka wojewody warmińsko-mazurskiego Bożena Ulewicz, wyrok NSA oznacza, że w tym samym dniu wygaszony został mandat burmistrza Olecka. Dlatego prawdopodobnie już w środę wojewoda wystąpi do premiera o wyznaczenie daty przedterminowych wyborów i osoby pełniącej do czasu ich rozstrzygnięcia obowiązki burmistrza.

Przedterminowe wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego, oddalającego skargę.

Olszewski przyznał w rozmowie z PAP, że spodziewał się takiego rozstrzygnięcia ze względu na wcześniejsze wyroki NSA w podobnych sprawach. Zapowiedział, że wystartuje w przedterminowych wyborach, bo - jak mówił - chce dokończyć zamierzenia, które planował na tę kadencję.

"Miałem mandat zaufania od społeczności Olecka, więc jeszcze raz poddam się weryfikacji w wyborach. Jeśli mieszkańcy ponownie mi zaufają to dobrze, a jeżeli nie, to znaczy, że trzeba zająć się czymś innym" - stwierdził.

Olszewski był burmistrzem Olecka od 1998 r. Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kwietnia 2010 r. do stycznia 2016 r. pełnił równocześnie funkcję prezesa koła "Sarna", które co roku uzyskiwało przychody ze sprzedaży upolowanej zwierzyny czy udostępniania strzelnicy myśliwskiej i było podatnikiem VAT.

Olszewski bronił się, że kierowanie kołem łowieckim traktował wyłącznie jako działalność społeczną i nie pobierał za to wynagrodzenia. Jednak - w ocenie CBA - i tak naruszało to ustawowy zakaz łączenia funkcji w samorządzie z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wojewoda warmińsko-mazurski musiał wydać zarządzenie zastępcze o wygaszeniu mandatu burmistrza, ponieważ dwukrotnie nie zrobiła tego w ustawowym terminie olecka rada miasta. O podjęcie takiej uchwały przez radnych wnioskowało najpierw CBA, potem o to samo wystąpił wojewoda.

Pod koniec ub. roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przyznał rację wojewodzie, ale Olszewski złożył od tego wyroku skargę kasacyjną do NSA, który utrzymał w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji.

Zgodnie z przepisami, wygaśnięcie mandatu wójta, burmistrza i prezydenta miasta następuje m.in. wtedy, gdy naruszony zostanie ustawowy zakaz łączenia tej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej. Samorządowiec jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania zrzec się funkcji lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej.

(PAP)