Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska w rozmowie z Polską Agencją Prasową przedstawił podstawowe punkty rządowego projektu nowelizacji ustawy śmieciowej. Z opublikowaniem pełnej treści dokumentu resort środowiska wstrzymuje się do czasu poznania treści tzw. małej poselskiej noweli ustawy śmieciowej. "Z małej noweli zrobiła się duża. Posłowie dość życzliwie przyjmowali do niej uwagi, szczególnie samorządowców. Mamy gotowy projekt, ale chcemy poczekać na to, co przyjmą posłowie. Wtedy opublikujemy projekt rządowy" – wytłumaczył Ostapiuk.

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia samorządów jest dopuszczenie tzw. zleceń „in house”. Oznacza to, że jeśli rządowy projekt wejdzie w życie to władze lokalne zadania z zakresu odbioru odpadów będą mogły zlecać własnym spółkom komunalnym.
 

Żeby uszczelnić system i sprawić by stał się bardziej wydajny zaproponowano również przeprowadzenie osobnych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Te rozwiązanie początkowo miało znaleźć się w rządowym projekcie, jednak ostatecznie postulat ekspertów trafi już do tzw. malej noweli ustawy śmieciowej przygotowywanej przez posłów.

Ostapiuk poinformował również, iż resort przygotował analizę dotyczącą ustalania maksymalnych stawek za odbiór śmieci. Nie chciał jednak na razie ujawnić, jakie one będą. Nakaz wpisania do ustawy maksymalnego pułapu opłat, jakie mogą być pobierane za śmieci od mieszkańców, swoim wyrokiem wymógł Trybunał Konstytucyjny. Wiceminister dodał, że kwestia cen, podobnie jak przetargów, znajdzie się w poselskim projekcie ustawy śmieciowej.

Mieszkańcy ucieszy z kolei fakt wprowadzenia obowiązku większej częstotliwości odbioru odpadów. Odpady zmieszane miałyby być odbierane przynajmniej raz w tygodniu z budynków i przynajmniej raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych.

Mała nowela ma też rozwiązywać bieżące problemy, które są efektem obowiązywania ustawy śmieciowej. Chodzi m.in. o dookreślenie obowiązków właścicieli nieruchomości czy wyjaśnienie sytuacji spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z projektowanymi przepisami właściciele nieruchomości nie będą musieli składać nowych deklaracji śmieciowych, jeżeli nastąpi zmiana stawek opłat za śmieci. (PAP)