Jak powiedział rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Robert Borkacki, niespełniające już wymogów technicznych i norm środowiskowych śmietnisko bez odpowiednich zabezpieczeń byłoby źródłem niebezpiecznych skażeń gruntu i wód podziemnych.


Składowisko pokryją zabezpieczenia z naturalnych materiałów: piasku oraz gliny z humusem. Zostaną także położone uszczelniające maty bentonitowe i wykonane kominy odprowadzające gazy wydzielające się z wysypiska. Na wierzchniej warstwie zostaną wysiane różne gatunki traw.

Pełna treśc artykułu pt. Olsztyn zrekultywuje składowisko odpadów i zyska 1,5 ha terenów zielonych dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>