Nowak, który był we wtorek gościem TVP Info, był pytany o postulaty samorządów, by zwiększyć stawki za parkowanie w miastach i pobierać opłaty za parkowanie także w weekendy.

"To jest postulat zgłaszany przez samorządy. (...) Spotykam się wielokrotnie z tego rodzaju postulatami, bo okazuje się, że w ustawie mamy uregulowaną stawkę za parkowanie i w ogóle reguły parkowania w mieście" - wyjaśnił Nowak.

"Jestem za tym, byśmy uporządkowali ten system. Uważam, że nie jest miejscem w ustawie regulowanie wysokości, zakresu opłat, stref parkowania. Uważam, że to powinno być w rękach samorządów. Wtedy niech rada gminy, rada miasta, decyduje. To jest ich kompetencja. Oni też czują najbardziej, jakie są możliwości mieszkańców, jakie są ich potrzeby. Cóż w ustawie regulować, jak ma wyglądać parkowanie w Kościerzynie czy w Legnicy?" - powiedział szef resortu transportu.

Nie uściślił jednak, w jaki sposób to miało by zostać uporządkowane.
Dodał, że zwrócił się już w tej sprawie do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego, który jest współprzewodniczącym komisji rządu i samorządu ze strony rządu. "Zwróciłem się do ministra Boniego, aby zapytał samorządy, co chciałyby z tym dalej robić" - powiedział Nowak.

Obecnie sprawy związane z odpłatnością za parkowanie w miastach reguluje ustawa o drogach publicznych. Zakłada ona, że opłatę za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania pobiera się, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Ustawa określa też maksymalną stawkę za parkowanie - za pierwszą godzinę parkowania nie może ona przekraczać 3 zł.

Ponadto ustawa określa też sposób naliczania opłaty za kolejne godziny postoju: przez pierwsze trzy godziny parkowania uwzględnia się progresywne narastanie opłaty, przy czym nie można przekraczać powiększenia jej o 20 proc. za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka opłaty za czwartą i kolejne godziny nie może natomiast przekraczać stawki opłaty za pierwszą godzinę parkowania.

Czytaj też: Wyższe opłaty za parkowanie i płatne weekendy, samorządy chcą uwolnić stawki