Nagroda będzie przyznawana corocznie za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków.

Wyróżnienie będzie przyznawane indywidualnym artystom teatru: aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom. W uzasadnionych przypadkach nagroda może zostać przyznana dla zespołu - wówczas jej kwota 30 tys. zł zostanie podzielona.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać w Urzędzie Miasta Krakowa do 30 kwietnia osoby fizyczne, osoby prawne, dyrektorzy teatrów, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje.

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez kapitułę powołaną przez prezydenta miasta. Wręczenie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się podczas Nocy Teatrów z 16 na 17 czerwca 2012 r. (PAP)

tpo/