W ocenie dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Ewy Nekandy-Trepki dla jej placówki taką "przełomową decyzją, na którą wcześniej zgodził się również minister kultury" jest zmiana nazwy muzeum, która pociąga za sobą także rozszerzenie zakresu działania.

"Obecna nazwa zostanie zmieniona na Muzeum Warszawy. Tamta nazwa jest dość skomplikowana i tak naprawdę została nadana dopiero w latach 50. na fali trendu, że wszystko musiało być historyczne. Wcześniej w 1946 r. funkcjonowała właśnie nazwa Muzeum Warszawy. Także ta nazwa ma swoją historyczną konotację, otwiera nam także możliwość rozmawiania o teraźniejszości, która wynika oczywiście z historii i o budowaniu przyszłości, która też powinna być oparta na historii. Także zmiana nazwy umożliwia nam rozszerzenie spektrum zainteresowań" - powiedziała Nekanda-Trepka.

Jej zdaniem celowe jest także usunięcie z nazwy członu "miasta stołecznego". "Stołeczność w przypadku Warszawy jest jednak stosunkowo niedługa w porównaniu z jej całą historią. Także rozszerza to nam i zakres tematyczny i terytorialny, ponieważ możemy np. zajmować się tymi jej częściami, które były dołączane w okresie, kiedy Warszawa nie była stolicą. Tą zmianą wpisujemy się też w taki nurt ogólnoeuropejski, ponieważ podobne nazwy noszą muzea innych stolic np. Museo di Roma czy Museum of London. Zwięzła, wygodniejsza w użyciu i łatwiejsza do zidentyfikowania nazwa przysłuży się lepszemu wizerunkowi nie tylko Muzeum, ale i Warszawy" - zauważyła dyrektor.


Jak podkreślają przedstawiciele placówki, Muzeum Warszawy będzie centrum wymiany wiedzy, myśli i spostrzeżeń o stolicy. Zajmując się dziejami Warszawy ma podejmować temat miejskości w różnych kontekstach, społecznych i kulturowych oraz w szerokiej perspektywie historycznej - od pierwszego osadnictwa po współczesność. Zakres zadań zostanie poszerzony o gromadzenie zabytków, organizowanie i prowadzenie badań w zakresie dziejów i kultury stolicy, inicjowanie i prowadzenie różnorodnych projektów dotyczących miasta.

Placówka zapowiada także rozwój swoich oddziałów. Wymieniane jest zwłaszcza powstające Muzeum Warszawskiej Pragi, które podobnie jak Muzeum Woli aktywnie angażuje lokalne społeczności do poznawania wspólnie historii swoich dzielnic gromadząc m.in. wspomnienia, zdjęcia, filmy czy pamiątki. Muzeum Warszawskiej Pragi ma zostać otwarte jeszcze w tym roku, budowa jego siedziby jest obecnie w finalnej fazie. Równolegle trwają także prace nad ekspozycją stałą.

Rada Warszawy powołała również członków Rady Muzealnej Muzeum Warszawy. W jej skład weszli: Marek Ignacy Bryx, Maciej Fijałkowski, Andrzej Golimont, Dorota Folga-Januszewska, Jarosław Jóźwiak, Andrzej Krzysztof Kunert, Jacek Lohman, Maria Łukaszewicz, Tomasz Artur Makowski, Ewa Malinowska-Grupińska, Maciej Miłobędzki, Jarosław Myjak, Maria Poprzęcka, Ryszard Wojtkowski i Michał F. Woźniak. (PAP)