Jak wskazuje resort środowiska, priorytetem w ochronie powietrzna jest powiązanie działań legislacyjnych na szczeblu administracji rządowej z wdrożeniem i odpowiedzialnością za kulturę współżycia ze środowiskiem samorządów. W walce ze smogiem istotną rolę odgrywają m.in. podległe marszałkom - wojewódzkie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Ograniczanie niskiej emisji stanowi ich zadanie, w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych. Dokumenty te określają działania podejmowane przez organy samorządu województwa na rzecz rozwoju regionu. Niestety skuteczność funduszy wojewódzkich w walce z zanieczyszczeniami była ostatnimi czasy znikoma.

Do zadań realizowanych przez samorządy zalicza się m.in. gospodarkę przestrzenną i planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym. Często bywają one jednak zaniedbywane. Z taką sytuacją mamy do czynienia choćby w Warszawie, gdzie niektóre kliny i korytarze napowietrzające zostały zabudowane. W efekcie, przy braku odpowiedniego ruchu powietrza smog utrzymuje się wiele godzin. MŚ zwraca również uwagę na możliwość określenia przez władze JST rodzaju lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania na danym terenie.

Problemy z jakością powietrza, to również skutek przejęcia przez inwestorów w Polsce głównych sieci ciepłowniczych oraz obiektów do wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej. Podmioty te, nie rozwijały jednak sieci odbiorców, oraz unikały inwestycji proekologicznych. Brak rozwoju sieci ciepłowniczej w dużych miastach, skutkowała tylko niewielkim spadkiem ilości tzw. „kopciuchów” – co z kolei przyczyniało się do niskiej emisji.

(mos.gov.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami