Poinformowała o tym przewodnicząca klubu radnych PO w Sejmiku Województwa Śląskiego Agnieszka Kostempska. Sekuła ma zastąpić Adama Matusiewicza, który złożył rezygnację w związku z chaosem w Kolejach Śląskich.

W ubiegłym tygodniu Sekułę na marszałka województwa rekomendował zarząd śląskiej PO. Najbliższa sesja sejmiku, podczas której radni mogą głosować nad kandydaturą Sekuły, ma się odbyć 21 stycznia. Wcześniej spekulowano, że w bliższym terminie zostanie zwołana sesja nadzwyczajna tak, aby przyspieszyć zmiany w zarządzie województwa. Prawdopodobnie nie będzie jednak takiej potrzeby, ponieważ Sekuła musi pozamykać sprawy w Ministerstwie Finansów i dopełnić procedur związanych z rezygnacją.

Rada zdecydowała też w środę jednogłośnie, że Matusiewicz nadal będzie członkiem zarządu regionu. W skład 21-osobowego zarządu regionalnego PO wchodzą m.in. ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy z Platformy. Część członków zarządu wybiera rada, inni zasiadają w nim z racji pełnionej funkcji, tak jest w przypadku marszałka województwa. Z chwilą rezygnacji ze stanowiska Matusiewicz przestał więc być członkiem zarządu.

Kostempska przyznała, że to środowa decyzja rady to gest wobec ustępującego marszałka w uznaniu dla jego dobrej pracy do czasu nieudanego debiutu Kolei Śląskich. „Adam Matusiewicz brał wcześniej udział w pracach zarządu, rada zdecydowała, że nadal powinien tam zasiadać. Platforma nie zwykła pozbywać się ludzi, którzy odwalili kawał dobrej roboty” – powiedziała.

W województwie śląskim rządzi koalicja PO, Ruchu Autonomii Śląska i PSL. PO ma w sejmiku 22 mandaty, RAŚ 4, PSL 2. SLD ma 10 radnych, PiS 9 (jeden z tych mandatów jest obecnie wygaszony), a Solidarna Polska 1.

Adam Matusiewicz podał się do dymisji w związku z chaosem na kolei po przejęciu całości przewozów w regionie przez należącą do samorządu województwa spółkę Koleje Śląskie. Dymisja marszałka oznacza odwołanie całego zarządu województwa. Przepisy pozwalają, by ustępujący zarząd pracował jeszcze przez maksymalnie trzy miesiące, jednak nowy zarząd ma zostać powołany w styczniu. Matusiewicz pełni więc obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu.

Sekuła był posłem PO poprzedniej kadencji. W wyborach w 2011 r. nie startował. W latach 1997-2001 był posłem AWS, m.in. szefował komisji finansów publicznych. W 2001 r. został prezesem Najwyższej Izby Kontroli, sprawował tą funkcję przez 6-letnią kadencję. W poprzedniej kadencji w Sejmie Sekuła był przewodniczącym tzw. hazardowej komisji śledczej. Komisja została powołana do zbadania przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces.

Sekuła urodził się w 1955 r. w Strzelcach Opolskich, jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Skończył studia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Chemii i Technologii Chemicznej. W latach 1994-1998 był wiceprezydentem Zabrza, w wyborach samorządowych w 2010 r. bez powodzenia startował w wyborach na prezydenta tego miasta.