W poniedziałek władze gmin podpisały umowy z przedstawicielami zarządu województwa na dofinansowanie projektów.

To czwarta edycja programu skierowanego do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Świętokrzyskiem. Samorządy mogły ubiegać się o wsparcie w wysokości do 20 tys. zł, a refundacja wyniosła od 50 do 80 proc. poniesionych kosztów. Wartość projektu realizowanego przez daną gminę nie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł.

Do programu zgłoszono 86 przedsięwzięć. Dofinansowanie otrzymało 56 gmin, których pomysły znalazły się najwyżej w punktowanym rankingu.

Gmina Bieliny (pow. kielecki) dzięki dofinansowaniu wesprze Koła Gospodyń Wiejskich z Lechowa i Kakonina. „W Lechowie ze środków unijnych rozbudowaliśmy świetlicę, w której działa koło, a w Kakoninie – zabytkową zagrodę chłopską. Te środki pozwolą na wyposażenie obiektów w rożnego rodzaju sprzęty. Całkowity koszt projektu to ok. 50 tys. zł” - powiedział dziennikarzom wójt Sławomir Kopacz.

W Cisowie w gminie Daleszyce (pow. kielecki) kosztem 240 tys. zł zostanie rozbudowana remiza strażacka. „Ochotnicza Straż Pożarna działa tam od 10 lat, w zaadaptowanym budynku po byłej szkole. Teraz powstaną boksy garażowe na pojazdy i część socjalna dla ratowników” - mówił burmistrz Wojciech Furmanek.

Zgłaszane do programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej projekty mogły dotyczyć także urządzania ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i placów zabaw, zagospodarowania - na potrzeby rekreacji - zbiorników wodnych, porządkowania parków i skwerów, kultywowania lokalnych tradycji i dawnych zawodów, odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu oraz ich adaptacji na cele publiczne.

Zdaniem dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Sławomira Neugebauera, program cieszy się dużą popularnością wśród samorządów, bo wspiera niewielkie zadania, ważne dla lokalnych społeczności. „Czasem łatwiej znaleźć pieniądze na wielkie zadania inwestycyjne niż drobne, wypływające z potrzeb sołectwa. Te projekty były konsultowane z mieszkańcami i chcemy, by program pobudzał aktywność lokalną w wiejskich społecznościach” - dodał. (PAP)