ZOZ Łódź-Polesie na modernizację trzech przychodni przy ulicach: Kusocińskiego, Maratońskiej oraz Olimpijskiej ma otrzymać z budżetu miasta prawie 3,4 mln zł.

Jak powiedział PAP rzecznik prezydenta miasta Marcin Masłowski, inwestycje te nie były planowane i w budżecie miasta na ten rok nie zabezpieczono na nie środków. Dlatego konieczne będzie ich przesunięcie i zaakceptowanie zmian budżetowych przez radnych.

Zdaniem wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego przychodnie ZOZ Łódź-Polesie wymagają gruntownych remontów. Prace obejmą m.in. wymianę posadzek i tynków wewnętrznych, częściową wymianę drzwi i okien, montaż ścianek działowych, malowanie, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, a w przychodni przy ul. Maratońskiej ma zostać zamontowana winda dla niepełnosprawnych. Prace potrwają około sześciu miesięcy.

Szpital miejski im. Sonnenberga uzyskał dofinansowanie na kompleksową termomodernizację obiektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt przewiduje docieplenie ścian zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów grzewczych i kotłowni gazowo-olejowej; zaplanowano także instalację kolektorów słonecznych.

Wartość projektu to ponad 4 mln zł, z czego ponad 2,7 mln zł będzie pochodzić z RPO. Pozostała kwota ma pochodzić z miejskiej kasy (w latach 2013-15) oraz z budżetu szpitala.

Poza poprawą stanu technicznego budynków remont ma przynieść oszczędności w kosztach ogrzewania i eksploatacji. Jak szacuje dyrektor szpitala Krzysztof Kumański, po termomodernizacji koszty eksploatacji spadną o mniej więcej 30 proc.

Remont ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć w 2015 roku. Prace mają być prowadzone tak, żeby nie zakłócić działalności szpitala.