Skłodowska wyjaśniła, że program obejmuje zakup nowych trolejbusów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym. Dofinansowane obejmie też modernizację i budowę odpowiedniej infrastruktury obsługującej nowe pojazdy. Chodzi o stacje tankowania lub ładowania, aby dostosować je do nowo zakupionego taboru. Pieniądze będzie można otrzymać także na wdrożenie systemów zarządzania transportem miejskim.

Celem programu jest obniżenie zużycia paliw czy energii w komunikacji miejskiej, co ma przełożyć się na obniżenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza.

"Widzimy duże potrzeby miast, związane z rozwojem nowoczesnego, niskoemisyjnego transportu publicznego. Naszym celem jest wspieranie samorządów w realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej i oferowanie im finansowania uzupełniającego do funduszy unijnych" - dodała wiceszefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka Stępniak.

NFOŚiGW poinformował, że o preferencyjne pożyczki pokrywające do 90 proc. kosztów przedsięwzięcia będą mogły się starać gminy miejskie, spółki komunalne czy inne podmioty, które wypełniają zadania gmin miejskich związanych z lokalnym transportem zbiorowym. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 5 mln zł i wyższy niż 50 mln zł. Pożyczka powinna być przeznaczona na uzupełnienie środków unijnych w finansowaniu przedsięwzięcia, za wyjątkiem przypadku, kiedy wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE.

Rzeczniczka Funduszu dodała ponadto, że obecnie program jest konsultowany i będzie realizowany w latach 2016-2023. Ma to też być nabór ciągły, z tym że umowy będą podpisywane do 2020 r., a środki wydatkowane do 2023 r.

Dzięki realizacji programu emisja CO2 powinna się zmniejszyć o co najmniej 3,5 tys. ton rocznie.(PAP)

mick/ mhr/