Sprawa dotyczy ok. 2500 gmin w Polsce i ok. 55 tys. samorządowych jednostek budżetowych.

W czerwcu Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę, w której stwierdził, że jednostki budżetowe gminy nie są odrębnymi od niej podatnikami VAT, ponieważ podatnikiem jest sama gmina.

Mimo tej uchwały, 10 grudnia inny skład NSA postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie, czy w niektórych sytuacjach jednostka organizacyjna gminy może być jednak uznana za podatnika VAT. Chodzi o sytuacje, gdy działa ona w innym charakterze niż organ władzy publicznej.

Odnosząc się do tego pytania, Ministerstwo Finansów poinformowało, że podziela te wątpliwości i na razie będzie uznawać samorządowe jednostki budżetowe za odrębnych podatników VAT.

"Mając na uwadze utrwaloną praktykę interpretacyjną, znaczenie przedmiotowej kwestii dla wszystkich jednostek samorządowych oraz konieczność zapewnienia pewności stosowania prawa, do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pozostaje aktualne dotychczasowe stanowisko Ministra Finansów, wyrażone w wydawanych interpretacjach indywidualnych, uznające samorządowe jednostki budżetowe za odrębnych podatników podatku od towarów i usług" - napisał resort finansów na swojej stronie internetowej.

Pytanie NSA do unijnego Trybunału dotyczy Wrocławia - tej samej gminy, w sprawie której zapadła w czerwcu uchwała NSA. Pytanie jest jednak szersze, ponieważ dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, a nie tylko jednostek budżetowych, czyli nie tylko szkół, przedszkoli, gminnych ośrodków sportu, ale też np. zakładów budżetowych odpowiedzialnych za kanalizację czy wodociągi w gminie.

Uzasadniając potrzebę skierowania pytania do Trybunału Sprawiedliwości, sędzia Adam Bącal wyjaśnił, że polska ustawa o VAT nieprawidłowo implementowała unijną dyrektywę z 2006 r. w sprawie podatku od wartości dodanej. Zwrócił uwagę, że ustawa o VAT odwołuje się w definicji podatnika do kryterium "samodzielności", ale nie wyjaśnia tego kryterium.

Dlatego - jak powiedział - "NSA zwraca się w tej sprawie do starszego brata".(PAP)

kjed/ mki/ mow/