W Oświęcimiu władzę nadal sprawuje prezydent Janusz Marszałek, który przegrał ostatnie wybory już w pierwszej turze. Zwycięzca – Jacek Grosser, który w drugiej turze pokonał Chwieruta (kandydata PO) - w przededniu ślubowania poważnie zachorował na serce. W maju został skierowany przez ZUS na roczną rehabilitację.

 

Wyznaczony na p.o. prezydenta Chwierut zadanie to będzie pełnił do czasu przejęcia ich przez Grossera.

 

Sytuacja Grossera była precedensowa. Aby wyeliminować tego typu problemy prawne, znowelizowana została ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, premier może wyznaczyć osobę, która przejmie obowiązki elekta również w sytuacji, gdy po wygranych wyborach samorządowych nie jest on w stanie z przyczyn zdrowotnych złożyć ślubowania i objąć stanowiska.

 

W związku z tym wojewoda małopolski Stanisław Kracik zwrócił się za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji do premiera Donalda Tuska o wyznaczenie osoby, która przejmie wykonywanie zadań i obowiązków prezydenta Oświęcimia.

 

Janusz Chwierut jest posłem Platformy Obywatelskiej. Niedawno zrezygnował z kandydowania do Sejmu z listy PO w okręgu chrzanowskim, na której zajmował drugie miejsce. (PAP)

 

rgr/ son/ jra/