Władze województwa zmierzają pokryć niedobór pieniędzy w budżecie częściowo z kredytu w wysokości 18 mln zł, a częściowo z wolnych środków.

„Będzie to kredyt inwestycyjny, za który będziemy realizować zwłaszcza inwestycje transportowe: koleje, drogi i obwodnice, zwłaszcza na północy regionu, a także most w Skwierzynie, o którym tak długo dyskutowaliśmy. Planujemy też duże inwestycje w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ale przede wszystkim planujemy bardzo duży budżet w ochronie zdrowia” - wyjaśniła marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Do najważniejszych inwestycji ujętych w budżecie należą: przygotowanie bazy pod kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim, budowa planetarium Keplera w Zielonej Górze, dokończenie i rozliczenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie, budowa winnicy w Zaborze.

Kolejne duże inwestycje wynikają z wojewódzkiego planu budowy dróg i mostów - np. obwodnica Drezdenka, most w Skwierzynie - oraz inwestycje kolejowe. Łącznie na infrastrukturę drogową w 2015 r. samorząd planuje przeznaczyć 34 mln zł z własnego budżetu oraz 33,4 mln zł ze środków LRPO oraz RPO Lubuskie 2020.

W 2015 roku największymi pieniędzmi będzie dysponował Departament Infrastruktury i Komunikacji - 167 mln zł. Będą one przeznaczone m.in. na inwestycyjne dotyczące remontów dróg i chodników oraz organizację przewozów kolejowych.

15 mln zapisano na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia, a wśród nich modernizację szpitali w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych standardów, które powinny spełniać od 2016 r.

„Prawie każdy szpital otrzyma pieniądze na wkłady własne do projektów z funduszy unijnych, zwłaszcza w zakresie modernizacji i remontów swoich obiektów, co zdecydowanie poprawi warunki hospitalizacji pacjentów regionu lubuskiego” - zaznaczyła Polak.

52 mln zł zarezerwowano w budżecie na melioracje. W przyszłym roku odbędą się m.in. prace na zbiorniku w Małomicach, kanale Głuchowskim, rzece Biała Woda i na Odrze (Pyrnik-Klenica). Budżet Departamentu Administracyjno-Gospodarczego, w którym mieszczą się m.in. koszty administracji zaplanowano na 37 mln zł.

W odróżnieniu od budżetu na 2014 r., w którym była nadwyżka na poziomie 5,6 mln zł, w przyszłorocznym pojawił się znaczący deficyt. Wynika on z polityki władz regionu, które zamierzają w przyszłym roku zwiększyć wydatki m.in. z uwagi na konieczność posiadania wkładów do dużych projektów, które mają być dofinansowane z funduszy unijnych.

Ponadto niższy niż przed rokiem jest plan dochodów, co wynika ze zmian w przepisach; to także ma wpływ na wysokość deficytu. Lubuskie straci ok. 20 mln zł na subwencji z państwa, ale zyska na dochodach od podatku PIT i CIT, gdyż regionie rośnie liczba przedsiębiorstw.

"Optymistyczne jest to, że nasze dochody własne, czyli wpływy z podatku PIT i CIT systematycznie rosną. Obserwujemy to od kilku lat i jest to znaczny wzrost. Natomiast wskutek zmiany ustawy o finansach publicznych, zmniejszeniu uległa subwencja. Tę lukę pokryjemy kredytem" - wyjaśniła marszałek Polak.

Rezerwa ogólna w budżecie województwa na 2015 r. została określona na 868 tys. zł, a rezerwa celowa na 4,2 mln zł. Zadłużenie woj. lubuskiego na koniec br. wyniesie 181 mln zł. Za rok ma spaść do 179 mln zł.

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 16 radnych koalicji PO-PSL, przeciw było 5, a 4 radnych wstrzymało się od głosu. Podczas sesji wprowadzono do niego kilka poprawek. (PAP)