Na sesji było 24 radnych. Obie uchwały – dotyczące zmian w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej – zostały przyjęte jednomyślnie.

„Dzięki tej decyzji radnych w sieci dróg wojewódzkich będą remontowane i naprawiane odcinki, które wymagają pilnej interwencji z uwagi na zły stan techniczny” – podkreśliła marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dodatkowe środki pozwolą Zarządowi Dróg Wojewódzkich na wykonywanie gruntownych remontów nawierzchni, w miejsce prowadzonych tzw. remontów cząstkowych.

W kwocie 20 mln zł ujęto też zadania związane z likwidacją miejsc niebezpiecznych w ciągach dróg wojewódzkich, zdiagnozowane z udziałem policji.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski, część z nich udało się uporządkować przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich pieniędzy, natomiast pozostałe wymagają dodatkowych, większych nakładów. Te działania mają na celu zmniejszenie liczby wypadków i kolizji na niebezpiecznych odcinkach dróg wojewódzkich.

Kolejną sesję sejmiku woj. lubuskiego zaplanowano po wakacjach, 11 września br. (PAP)