Za przyjęciem budżetu głosowało 16 radnych, 15 było przeciw.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk powiedział po głosowaniu, że jest to budżet „kontynuacji inwestycji przy braku dostępu do nowych środków europejskich”. Zaznaczył, że nowe fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i programu Polska Wschodnia będą dostępne najwcześniej za rok, a z dużych programów centralnych jeszcze później.

„Musimy sobie radzić tymi środkami, którymi dysponujemy, z kredytów i w części ze środków europejskich, ale na kontynuowane zadania. Staraliśmy się uwzględnić dużo drobnych zadań w dzielnicach, kontynuowanych i nowych, które są potrzebne mieszkańcom. Potrzeb jest dużo więcej, ten budżet jest budżetem kompromisu” – powiedział Żuk dziennikarzom.

Przewodniczący opozycyjnego klubu PiS w radzie miasta Sylwester Tułajew określił przyszłoroczny budżet jako „nierozwojowy”. „Pierwszy raz w historii samorządu Lublina cofamy się. Wydatki i dochody zmniejszają się, tego budżetu nie można nazwać rozwojowym” – powiedział Tułajew.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1,678 mld zł, natomiast wydatki – 1,778 mld zł. Deficyt ma wynieść ok. 100 mln zł, ma zostać sfinansowany z kredytów i emisji obligacji przychodowych.

Na inwestycje ma być wydane blisko 370 mln zł, w tym ponad 150 mln zł na zadania związane z budową i modernizacją dróg, co ma usprawnić układ komunikacyjny miasta. Blisko 66 mln zł ma być przeznaczone na realizację prowadzonego w Lublinie projektu kompleksowej modernizacji transportu publicznego, obejmującego m.in. zakup nowych autobusów i trolejbusów, budowę nowych trakcji trolejbusowych.

Projekty realizowane przy udziale środków europejskich kosztować będą w przyszłym roku ponad 160 mln zł, dotacje unijne do nich przekroczyć mają 93 mln zł.

W budżecie nie ujęto nowych inwestycji, które miasto zamierza realizować przy dofinansowaniu z funduszy unijnych. Chodzi m.in. o przebudowę reprezentacyjnego pl. Litewskiego w centrum miasta, projekt rewitalizacji doliny przepływającej przez miasto rzeki Bystrzycy, budowę systemu dróg wraz z mostem na Bystrzycy, zapewniającego dojazd do nowo powstałego stadionu, przebudowę zatłoczonego obecnie skrzyżowania ul. Ducha, Solidarności i Sikorskiego. Mają być one rozpoczęte, gdy tylko uda się uzyskać dofinansowanie.

Najwięcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie przeznaczono na oświatę – 597,3 mln zł, transport i łączność – 417,5 mln zł oraz pomoc społeczną – 232,6 mln zł. Wydatki na kulturę wyniosą 51,8 mln zł.

Dług Lublina w 2015 r. ma sięgnąć 1,258 mld zł, jego obsługa pochłonie 32,4 mln zł.

Budżet na 2014 r. zakładał dochody w wysokości 1,97 mld zł, natomiast wydatki – 2,14 mld zł. Na inwestycje przewidywał prawie 780 mln zł. (PAP)