„Wzrost zainteresowania programem i usunięciem tych szkodliwych odpadów jest skokowy” - powiedział PAP dyrektor biura projektu usuwania azbestu w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Dariusz Król.

Program usuwania i utylizacji azbestu na Lubelszczyźnie, finansowany w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Współpracy, realizowany jest od stycznia 2012 r.

Jak podał Król, w pierwszym roku funkcjonowania projektu zrealizowano 1070 wniosków, które dotyczyły usunięcia 2,7 tys. ton odpadów azbestowych. W roku 2013 r. wniosków było już ponad 3,6 tys. i zutylizowano ponad 9,3 tys. ton.

W ostatnim naborze wniosków przeprowadzonym w listopadzie wpłynęło prawie 8 tys. wniosków na usunięcie łącznie ponad 21,5 tys. ton azbestu. „Pierwsze prace zostaną wykonane już w marcu przyszłego roku. Największe ich natężenie nastąpi w okresie od czerwca do października” - powiedział Król.

Przeprowadzona w 2009 r. inwentaryzacja wyrobów azbestowych wykazała, że na terenie województwa lubelskiego jest ich około 800 tys ton. Przeważająca ilość - 98 proc. - znajduje się na prywatnych posesjach, głównie na terenach wiejskich.

Mieszkańcy tych posesji - w ramach prowadzonego programu – mogą ubiegać się o bezpłatne usunięcie azbestowych dachów i utylizację tych odpadów, natomiast koszt położenia nowego dachu muszą sfinansować sami.

W wielu przypadkach konieczność poniesienia tych wydatków była barierą w skorzystaniu z programu. Samorząd województwa zaprosił do współpracy banki spółdzielcze na terenie Lubelszczyzny - kilka z nich zaoferowało preferencyjne kredyty dla beneficjentów programu usuwania azbestu.

Zdaniem Króla wzrost zainteresowania programem to także efekt prowadzonej kampanii informacyjnej w lokalnych mediach, ale też bezpośrednio wśród mieszkańców gmin i w szkołach Lubelszczyzny. „Dokonaliśmy też uproszczeń we wnioskach i ich złożenie stało się łatwiejsze” - zaznaczył.

Program usuwania i utylizacji azbestu na Lubelszczyźnie ma potrwać do czerwca 2016 r., co oznacza, że kolejny nabór wniosków, który będzie przeprowadzony prawdopodobnie jesienią 2014 r., będzie już ostatnim.

Łączna wartość całego projektu to ponad 45 mln zł, z czego 85 proc. to środki pochodzące ze Szwajcarii, a pozostałe 15 proc. z budżetu województwa lubelskiego. Program zakłada usunięcie i utylizację ok. 45 tys. ton wyrobów azbestowych. „Wszystko wskazuje na to, że te założenia zostaną spełnione” - zaznaczył Król.

O dotację z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy na usuwanie azbestu mogą się też ubiegać na Lubelszczyźnie samorządy czy spółdzielnie mieszkaniowe, ale jednostki te muszą pokrywać część kosztów tego przedsięwzięcia.

Według obowiązującego prawa od 2004 r. demontażem wyrobów azbestowych, ich usuwaniem i utylizacją mogą się zajmować tylko wyspecjalizowane firmy.