Wśród inwestycji, które mogłyby dostać dofinansowanie unijne z krajowych programów operacyjnych, są m.in. budowa bazy logistycznej i przeładunkowej dla obsługi połączenia kolejowego z Łodzi do chińskiego Chengdu, budowa Portu Multimodalnego w Zduńskiej Woli–Karsznicach, odcinka autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, tunelu kolejowego pod Łodzią czy Wojewódzkie Centrum Onkologii w Łodzi.

We wtorek władze regionu łódzkiego spotkały się w sprawie Kontraktu Terytorialnego z samorządowcami z całego województwa. Na liście propozycji inwestycji, na które samorząd będzie starał się o unijne dofinansowanie, znalazły się 84 projekty najbardziej istotne - zdaniem samorządowców - dla rozwoju regionu.

Łączna wartość unijnego dofinansowania miałaby przekraczać 27,5 mld zł, z czego 26 mld pochodzić ma z poziomu krajowego.

Będziemy rozmawiać z rządem o tych przedsięwzięciach, liczę na to, że uda nam się wpisać do Kontraktu Terytorialnego większość z nich - zapowiada marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. "Przyjmujemy jednak zasadę, żeby wspólnie z rządem budować listę rezerwową. Co roku będziemy weryfikować te inwestycje, zmieniać ich kolejność, jeśli się zmieni ocena ich ważności czy możliwości realizacji. Nie będzie to formuła zamknięta" - powiedział PAP.

Minimalna wartość poszczególnych inwestycji, które znalazły się na liście, przekracza 20 mln zł. Zgłaszały je m.in. samorządy lokalne w ramach przygotowywania strategii województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20. Na razie nie wiadomo, na które inwestycje zgodzi się resort infrastruktury i rozwoju. "Myślę, że realne jest pozyskanie na te projekty kwoty 20 mld zł" - dodał Stępień.

Władze regionu liczą, że zawarcie Kontraktu nastąpi jeszcze jesienią, być może w październiku.

Elementem Kontraktu Terytorialnego będzie RPO województwa łódzkiego, w ramach którego Łódzkie ma otrzymać 2,25 mld euro unijnego wsparcia. Ma to pozwolić - według Stępnia - na realizację inwestycji i projektów o wartości ok. 15 mld zł. Marszałek przypomniał, że większość środków w ramach RPO będzie dystrybuowana w konkursach. Dodatkowo samorządy, uczelnie czy przedsiębiorstwa będą mogły aplikować o środki w ramach trybu konkursowego przewidzianego dla krajowych programów operacyjnych.

Wśród propozycji do Kontraktu Terytorialnego znalazło się wiele projektów infrastrukturalnych, w tym drogowych i kolejowych. Są to m.in.: budowa odcinka autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, trasy S14 czy obwodnic - Radomska, Wielunia i Bełchatowa.

Wśród kluczowych inwestycji kolejowych znalazły się: budowa i przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, bazy logistycznej, przeładunkowej i parku przemysłowego dla obsługi połączenia Łódź Olechów - Chengdu, budowa linii kolejowej z Warszawy Zachodniej przez Łódź w śladzie projektowanej linii Kolei Dużych Prędkości czy tunelu kolejowego łączącego dworce Łódź Fabryczna i Kaliska. Ta ostatnia inwestycja - jak zapewnia Stępień - jest wysoko oceniana na liście rankingowej resortu infrastruktury i rozwoju.

Na liście inwestycji znalazły się także: Ośrodek Onkologii Akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzkie Centrum Onkologii na bazie szpitala im. Kopernika w Łodzi, Międzyuczelniane Centrum Inżynierii Wzornictwa (Infodesign), Akademickie Centrum Designu ASP czy Europejskie Centrum Kultury Audiowizualnej i Edukacji Filmowej.

Z krajowej puli środków unijnych powstać miałoby także Łódzkie Centrum Nowych Mediów, Łódzkie Centrum Gier "Gameinkubator", Łódzki Tramwaj Metropolitalny czy Centrum Biogospodarki. Znaczne środki miałyby zostać przeznaczone na rewitalizację centrum Łodzi, zabytkowego Księżego Młyna czy Pałacu Poznańskich w Łodzi. (PAP)