Dyrektor biura ds. rewitalizacji i rozwoju zabudowy miasta Marcin Obijalski podkreślił we wtorek, że odnowa Śródmieścia Łodzi to - obok remontów kamienic - szeroko zakrojony program rewitalizacji społecznej, wspierający seniorów, studentów, osoby opuszczające domy dziecka, bezrobotnych i wykluczonych społecznie.

W Kontrakcie Terytorialnym na lata 2014-2023 znalazło się dziewięć programów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi, obejmujących kwartały Śródmieścia o łącznej powierzchni ponad 70 ha. Jak zaznaczył Obijalski, w 2015 r. pierwszym realizowanym projektem będzie rewitalizacja ul. Moniuszki.

Prace budowlane i remontowe w najbardziej zaniedbanych kwartałach centrum poprzedzi wprowadzenie planu rewitalizacji społecznej.

Reprezentująca biuro ds. rewitalizacji Hanna Gill-Piątek poinformowała, że na odnawianych obszarach powstaną centra obywatelskie. Jedno z nich zostanie otwarte w niezamieszkałej obecnie oficynie kamienicy przy ul. Wschodniej 50, gdzie odbyła się wtorkowa konferencja prasowa.

"Planujemy, aby centrum było prowadzone przez organizacje pozarządowe i nie obciążało finansowo miasta. To będzie miejsce, do którego będzie można przyjść z dziećmi, rozwijać lokalną aktywność społeczną, zaplanować inwestycję do budżetu obywatelskiego. Z konsultacji z mieszkańcami wiemy, że takich miejsc w Łodzi brakuje" - powiedziała Gill-Piątek.

Zaznaczyła, że Śródmieście Łodzi jest obszarem głęboko dotkniętym bezrobociem strukturalnym i trwałym. "Będziemy tworzyć dobrowolną bazę kompetencji, bo często takie osoby mają jakiś fach - są murarzami, elektrykami czy potrafią opiekować się dziećmi - i później będziemy z tej bazy korzystać przekazując ją przedsiębiorcom prowadzącym tu remonty, aby rewitalizacja dawała pracę członkom lokalnej społeczności" - dodała.

Magistrat ma zamiar skłaniać przedsiębiorców do zatrudniania bezrobotnych, stosując w zamówieniach publicznych tzw. klauzule społeczne, zobowiązujące do dawania pracy osobom bez pracy, niepełnosprawnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W odnawianych kwartałach powstaną świetlice środowiskowe, gdzie będą mogły spędzać czas zarówno dzieci, rodzice, jak i osoby starsze. Magistrat planuje też utworzenie niewielkich domów dziecka. Dzięki wprowadzeniu planów mieszkaniowych osoby starsze zajmujące duże lokale będą mogły skorzystać z pomocy młodych współlokatorów.

Jak podkreślił Obijalski, społeczna rewitalizacja zakłada też zajęcie się jednym z największych problemów centrum Łodzi - osobami z problemem alkoholowym, które najbardziej przyczyniają się do dewastacji dzielnicy. Z myślą o nich powstanie ośrodek reintegracji, współorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

"Chcemy stworzyć ośrodek na bazie już istniejącego dawnego hotelu robotniczego. Będą w nim pracować profesjonaliści, którzy programy wychodzenia z uzależnień połączą z treningiem społecznym i przygotowaniem zawodowym. Historie osób uzależnionych są różne, nie wolno tych ludzi pochopnie skreślać, my stworzymy im szansę powrotu do społeczeństwa" - dodał.

Ośrodek - jak zaakcentował Obijalski - nie będzie kolejną poradnią, lecz miejscem kompleksowego wsparcia, oferującym także zakwaterowanie. Osoby, którym uda się wyjść z uzależnienia otrzymają szanse założenia spółdzielni socjalnej. Zgodnie z planem, ośrodek powinien ruszyć w 2016 r.

Na 2015 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynków z uwzględnieniem ich nowych funkcji, projektów urządzenia obszarów zielonych i ścieżek rowerowych. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami nieruchomości.

Jednocześnie w szkołach prowadzony będzie wieloletni program edukacyjny wzmacniający łódzką tożsamość. "Na projekt pilotażowy społecznej rewitalizacji magistrat uzyskał 4 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ok. pół miliona będzie kosztować inwentaryzacja kamienic, resztę przeznaczymy na badania, analizy, program animacyjny, edukacyjny, partycypację społeczną" - poinformowała Gill-Piątek. (PAP)