Jak mówił abp Jędraszewski, pamięć, która w tym dniu jest przywoływana, to także przywoływanie "głosu skierowanego do żyjących, głosu wielkiego zobowiązania, by kochać drugiego człowieka, by kochać to miasto, by kochać ojczyznę". Zwrócił uwagę, że według Jana Pawła II ma to być miłość "wyrażająca się w autentycznej solidarności - nie jeden przeciwko drugiemu, ale razem w realizowaniu wspólnego dobra".

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne uroczystości rozpoczęły się spotkaniem przy pamiątkowej tablicy znajdującej się na fasadzie budynku łódzkiego magistratu przy ul. Piotrkowskiej. Upamiętnia ona nadanie w 2003 roku Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

Prezydent miasta Hanna Zdanowska zwróciła uwagę, że Jan Paweł II gdziekolwiek był, nawoływał do pokoju i wskazywał etyczne wzorce; wszędzie był oczekiwany z tęsknotą i miłością. Przypomniała też jego słowa wypowiedziane w 1987 r. w Łodzi: "Niech Pan Bóg wynagrodzi temu, który wymyślił w czasie tej podróży papieża do Polski dzień łódzki. Chcę ci powiedzieć miasto, które nosisz imię Łódź, że wielką sprawiłaś radość następcy Piotra i Apostoła przez to dzisiejsze spotkanie".

Z kolei przewodniczący łódzkiego samorządu Tomasz Kacprzak powiedział, że w czasie swoich pielgrzymek Jan Paweł II głosił jedność ludzi i miłość bliźniego ponad podziałami - narodowymi, społecznymi czy religijnymi. Prosił o pojednanie i przebaczenie, bo wiedział, że nie ma pokoju bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.

Od 2003 roku na pamiątkę wizyty papieża w Łodzi odbywały się wędrówki papieskim szlakiem prowadzącym przez miejsca, które odwiedził. W tym roku odstąpiono od tej tradycji. Po uroczystościach przed budynkiem magistratu w czterech łódzkich parafiach, na których terenie znajdują się pamiątkowe tablice związane z osobą Jana Pawła II, odbyły się msze święte. Po nabożeństwach ich uczestnicy złożyli kwiaty pod pamiątkowymi tablicami.

Jan Paweł II odwiedził Łódź 13 czerwca 1987 r. Była to jego trzecia pielgrzymka do Polski. Na papieża na płycie łódzkiego lotniska czekało ponad 1,2 mln pielgrzymów. Najważniejszym momentem mszy św., którą odprawił wówczas Jan Paweł II, była pierwsza komunia święta 1556 dzieci. Papież osobiście udzielił tego sakramentu 100 dzieciom.

Z lotniska Jan Paweł II pojechał do Pałacu Biskupów - siedziby łódzkiej kurii metropolitalnej. Tam zjadł obiad, miał też zaplanowany odpoczynek. Z pałacu udał się do katedry na spotkanie z przedstawicielami kultury i nauki. Kolejnym etapem pobytu papieża w Łodzi była wizyta w zakładach bawełnianych "Uniontex". Po raz pierwszy podczas dotychczasowego pontyfikatu Jan Paweł II spotkał się z pracownikami na terenie ich zakładu pracy.

Kilka minut po godz. 18 Jan Paweł II wjechał papamobile na płytę stadionu znajdującego się naprzeciwko zakładu. Tam czekał na niego helikopter, którym poleciał do Warszawy.

 

W kwietniu 2003 roku Rada Miasta Łodzi podjęła uchwałę o nadaniu papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Łodzi". (PAP)