"Wyrażamy głębokie zaniepokojenie planami zmierzającymi do ograniczenia mieszkańcom prawa do decydowania komu powierzają zarządzanie swoją gminą, a tym samym do odebrania im możliwości wpływu na los ich małych ojczyzn. Niezwykle niepokojące są doniesienia o projektowanych zmianach w Kodeksie Wyborczym, ograniczające bierne prawo wyborcze lokalnym społecznościom" - zaapelowali m.in. marszałek województwa Piotr Całbecki (PO), prezydenci Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka i Grudziądza, a także starostowie, burmistrzowie i wójtowie z regionu.

Przyjęte stanowisko zostanie przesłane rządzącym. Samorządowcy wskazują w nim, że nie akceptują "planów ograniczania kompetencji poszczególnych samorządów, jak też pozbawiania ich instrumentów realizacji powierzonych zadań".

"Niepokój budzą propozycje zmierzające do centralizacji systemu zarządzania państwem, zwłaszcza w kontekście zmian kompetencyjno-ustrojowych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Konieczna jest zatem szeroka i uczciwa dyskusja pozwalająca na zaangażowanie wszystkich zainteresowanych partnerów i wypracowanie wspólnie uzgodnionych wniosków. Będzie to sprzyjać doskonaleniu systemu samorządności w Polsce oraz wzmacnianiu mechanizmów demokracji, jak też wpłynie na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego" - wskazali uczestnicy forum.

Zwracając się do przedstawicieli rządu oraz parlamentarzystów, samorządowcy proszą o "poszanowanie konstytucyjnych zasad ustroju demokratycznego państwa oraz reguł dialogu społecznego w zakresie kreowania rozwiązań wpływających na przyszłość polskiego samorządu".

Obecny na spotkaniu, jako gość, był również wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

"Trochę się samorządowcom nie dziwię, ale z drugiej strony państwo pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie działa teoretycznie, bierze odpowiedzialność za poszczególne sektory gospodarki i funkcjonowanie kraju, co też należy zauważyć. Nie byłoby pewnie negatywnych głosów samorządowców, gdyby nie ograniczenia związane z kadencyjnością (…). Cała reszta to tylko wykorzystanie tego momentu. Pragnąłbym uspokoić – rząd PiS wszystkie decyzje podejmuje z poszanowaniem suwerenności samorządów" - powiedział wojewoda.

Dodał także, że jeszcze nie wiadomo, czy rozwiązanie dotyczące samorządowców, którzy już teraz sprawują urząd przez dwie lub więcej kadencji i z tego powodu nie mogliby na niego kandydować, jest zgodne z konstytucją.

"Podejmujemy takie działania, które mają wzmocnić kraj" - wyjaśnił Bogdanowicz.

Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które powstało z inicjatywy samorządu województwa, jest "platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin". (PAP)