"Sukces polskiego samorządu jest dziełem przede wszystkim ojców założycieli, tych, którzy odbudowywali polską samorządność. Także wszystkich kolejnych ekip, (…) które przez te 25 lat, w różnych konstelacjach politycznych, dały z siebie bardzo wiele i uzyskały również wiele i dla społeczności lokalnych i dla ojczyzny w całości" – powiedział prezydent w piątek w Poznaniu na kongresie 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

W ocenie Komorowskiego polski samorząd ma się dobrze, ale boryka się także z pewnymi problemami. "Jednym z zagrożeń jest głębokie uwikłanie kwestii samorządności w polityczną rozgrywkę, czego przykładem były oskarżenia o sfałszowaniu wyborów samorządowych" – mówił.

Jego zdaniem, ustrój samorządowy nie wymaga rewolucji, a dyskusję nt. zmian w finansowaniu samorządów warto podjąć po wyborach. "Nieodpowiedzialni są ci, którzy chcieliby co parę lat zmieniać zasadniczo ustrój samorządowy w Polsce, to są niepoważne pomysły. Trzeba jednak oczywiście doskonalić te rozwiązania, pogłębiając samorządność" - powiedział prezydent.Komorowski podkreślił, że choć dyskusja o finansowaniu samorządów jest potrzebna, trzeba ją toczyć w spokojniejszym czasie niż w roku wyborczym. "Słyszę te oczekiwania zmian systemu finansowania samorządów. Jeżeli się przyjmie jako założenie, że proces decentralizacji będzie się posuwał, to oczywiście i dyskusja o pieniądzach nas czeka. Ten rok jest rokiem wyjątkowo trudnym. Teraz będą wybory prezydenckie, za chwilę będą wybory parlamentarne. Bałbym się dyskusji na temat pieniędzy w okresie stanu podgorączkowego, który stanowią każde wybory, każda kampania" - mówił.Prezydent zauważył, że warto powrócić do tego tematu w kolejnych latach, w których nie będą organizowane wybory. Jak ocenił, ważnym zadaniem jest pogłębianie procesu obywatelskiego zaangażowania w samorządność. "Wielkim wyzwaniem jest także inicjatywa większego angażowania ludzi młodych. Samorząd okazał się niewątpliwie znakomitą szkołą postaw obywatelskich, miejscem kształtowania poczucia wspólnoty, także odpowiedzialności za wspólnotę. Warto i nad tym aspektem się głęboko pochylić i szukać optymalnych rozwiązań" – powiedział.

"Sprawą zasadniczej wagi jest racjonalne wykorzystanie ostatni raz tak gigantycznych środków, które będą płynęły z UE w ramach następnej perspektywy budżetowej. Województwa dostaną ponad 31 mld euro. To także gigantyczna odpowiedzialność za rozsądne, skuteczne wydanie tych pieniędzy" – dodał prezydent.

Bronisław Komorowski zadeklarował otwartość na wszelkie postulaty samorządowców. "Jestem do dyspozycji, możemy się umówić, że jeśli sprawy wyborcze pójdą dobrze, będziemy dalej współpracować. Bardzo bym sobie tego życzył. W ten sposób razem pogłębimy, wzmocnimy te fundamenty polskiej wolności" - powiedział.(PAP)