Komisja samorządu, stosunkiem głosów 11 - za, 5 - przeciw, przy jednym wstrzymującym się zdecydowała, że zajmie się projektem zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który zakłada zmiany w "janosikowym", czyli systemie, w którym bogatsze samorządy przekazują część swoich dochodów biedniejszym. Decyzja oznacza, że projekt samorządowców będzie traktowany jako poselski.
Projekt ten zakłada m.in. inny mechanizm naliczania "janosikowego" dla wszystkich szczebli samorządu, tak aby nie mogło ono przekroczyć 30 proc. dochodów danej jednostki. Autorzy podkreślają, że nie chcą likwidacji "janosikowego", tylko złagodzenia jego skutków, bo dziś niektóre samorządy muszą oddawać z tego tytułu niemal całe swoje dochody i w rezultacie wpadają w finansowe tarapaty.
Jako przykład podawano województwo mazowieckie, które w 2010 r. musiało zapłacić tytułem "janosikowego" 63 proc. dochodów, a w styczniu 2012 r. zaciągnąć kredyt, aby zapłacić 52 mln raty "janosikowego".
W czasie dyskusji na posiedzeniu komisji zwolennicy projektu zwracali uwagę, że "janosikowe" w obecnej formie nie uwzględnia np. wahań koniunktury i wysokość wpłat obliczona jest na podstawie danych sprzed kryzysu. Przeciwnicy zmian argumentowali, że dla najbiedniejszych samorządów każde zmniejszenie wysokości pomocy z tego tytułu oznacza poważne problemy.
Skierowany wcześniej przez Sejm do komisji projekt obywatelski, pod którym podpisało się 157 tys. osób, zmniejsza wielkość "janosikowego" o 20 proc. na wszystkich szczeblach samorządu i proponuje zastąpienie części subwencji nowym rodzajem dotacji, które byłyby rozdzielane w formie konkursów.(PAP)