Prace wykonuje Pilska Grupa Historyczno-Poszukiwawcza „Witeź”. Jak powiedział PAP jej kierownik Julian Wierzbowski, bierze w nich udział ok. 70 wolontariuszy; są wśród nich mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą i okolic, a także Łotysze, Litwini i Rosjanie. Do tej grupy mają dołączyć ochotnicy z Ukrainy i Niemiec.

 

„Tylko w piątek wydobyliśmy z ziemi szczątki 33 żołnierzy, w tym dwie czaszki. Dotychczas natrafiliśmy na kilka pełnych szkieletów w centralnej części cmentarza. Obok kości w ziemi znajdują się pozostałości umundurowania i inne przedmioty. Być może po analizie tych znalezisk uda się ustalić tożsamość niektórych z pochowanych w tym miejscu osób. Mamy nadzieję, że do końca tygodnia zakończymy ekshumacje na terenie całego cmentarza” - powiedział PAP Wierzbowski.

 

Dodał, że 21 kwietnia br. odnalezione szczątki zostaną pochowane na cmentarzu wojennym w Cybince w powiecie słubickim.

 

Prowadzone od piątku ekshumacje są kontynuacją prac z października ub. roku. Wówczas z terenu b. cmentarza wojennego w Kostrzynie nad Odrą ekshumowano szczątki ponad stu żołnierzy radzieckich, które pochowano w mogile nr 244 na cmentarzu wojennym w Gorzowie Wlkp.

 

Przed wojną w miejscu cmentarza wojennego w Kostrzynie nad Odrą znajdował się stadion sportowy. Obecnie ten obszar porasta las, a po samym cmentarzu pozostał tylko pomnik oraz relikty bramy wjazdowej. Pod koniec II wojny światowej pochowano tam w zbiorowych mogiłach czerwonoarmistów, którzy w 1945 roku zginęli podczas zaciekłych walk o Kostrzyn.

 

W 1953 roku cmentarz został zlikwidowany, a ponad tysiąc ciał poległych przewieziono na cmentarze wojenne w Cybince-Białkowie i Gorzowie Wlkp. Jesienią ub. roku okazało się, że przed 60. laty ekshumacje zostały przeprowadzone niedokładnie i należy je powtórzyć.

 

Siminiak dodał, że prace w Kostrzynie nad Odrą są prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami. O ekshumacji została poinformowana nie tylko strona rosyjska, ale również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Władze samorządowe Kostrzyna nad Odrą wspierają przedsięwzięcie m.in. zapewniając kwatery i wyżywienie wolontariuszom.

 

Nadzór nad ekshumacjami sprawują służby wojewody lubuskiego. Podczas rozpoczęcia prac obecny był przedstawiciel Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Polsce Wiaczesław Połowinkin.