Podpisane we wtorek porozumienie dotyczy zasad współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz współfinansowaniu i realizacji tych inwestycji.

Jak wyjaśniono na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Przy pomocy tego instrumentu mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF), którego członkowie podpisali porozumienie, obejmuje obszar Kielc oraz sąsiednich gmin. Łącznie składa się na niego 12 jednostek samorządu terytorialnego. Poza Kielcami w skład KOF wchodzą Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn oraz Zagnańsk. Obszar powstał według ścisłych kryteriów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Burmistrz miasta i gminy Chmielnik Jarosław Zatorski powiedział we wtorek PAP, że ze wspólną inicjatywą wiąże bardzo wiele nadziei. „Biorąc pod uwagę fakt, że w nowym rozdaniu unijnych pieniędzy będzie nacisk na wspólne inwestycje i rozwiązywanie wspólnych problemów, porozumienie otwiera nowe, nieznane dotąd możliwości” – ocenił.

Jak wyjaśnił PAP we wtorek marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wtorkowe porozumienie to początek uzgodnień między samorządami, jakie inwestycje chcą prowadzić wspólnie. Obszary funkcjonalne są bowiem zobowiązane do stworzenia strategii działania oraz listy wspólnych projektów.

Zaznaczył, że na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaplanowano ok. 300 mln zł.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Celem ZIT jest m.in.: sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów metropolitalnych, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa, a także realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów metropolitalnych.