Wnioski można składać od poniedziałku w urzędach okazując dokumenty potwierdzające wielodzietność. Karta wydawana będzie bez żadnych opłat i bez względu na osiągane w rodzinie dochody. Dokument będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem posiadacza, jego zdjęciem, informacją o liczbie dzieci w rodzinie. Każda karta będzie miała swój numer, termin ważności oraz logo programu i hologram.

Według resortu pracy prawo do skorzystania z niej ma 3,4 mln osób - w tym ponad 2 mln dzieci. O kartę mogą też wystąpić rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Dla rodziców karta jest bezterminowa a dzieciom przysługuje do ukończenia 18 lub 25 lat, jeśli nadal się uczą. Dla niepełnosprawnych będzie ważna na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

Wszystkie miejsca ze zniżkami dla dużych rodzin będą opatrzone logo karty. Znak będzie można wykorzystywać w materiałach reklamowych lub informacyjnych firm. W przyszłości na stronie internetowej rodzina.gov.pl będzie można znaleźć instytucje i firmy, które oferują zniżki.

W gminach i powiatach w całym kraju jest już teraz ponad 200 lokalnych kart samorządowych - w tym trzy wojewódzkie. Program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom.

Samorządowe Karty Dużej Rodziny, podobnie jak ogólnopolska, uprawniają do ulg, zniżek i zwolnień z opłat. Samorząd będzie mógł przyjąć kartę ogólnopolską jako swoją, uzupełniając ją o dodatkowe, miejscowe zniżki lub wydać osobną, własną kartę, np. gminną.

Według resortu pracy w 2014 uzyska ją 1,3 mln a w 2015 r. 2,1 mln osób. Koszt ich wydania, to ponad 36 mln zł. Karta ma promować model wielodzietnej rodziny i jej pozytywny wizerunek, a także zwiększać szanse rozwojowe dzieci wychowujących się w takich rodzinach.(PAP)