O inwestycji poinformował w czwartek jej wykonawca – firma Skanska. Wartość umowy to 10,5 mln zł brutto (8,5 mln zł netto). Dla jej przeprowadzenia miasto przygotowało projekt unijny o łącznej wartości blisko 20 mln zł (w tym 17 mln zł z UE).

Pod koniec ubiegłego roku urząd marszałkowski wybrał to przedsięwzięcie do dofinansowania. Bytomscy samorządowcy podkreślali wówczas, że miasto po raz pierwszy od lat pozyskało znaczne pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Prace będą polegały na rekultywacji zdegradowanego obszaru, a następnie budowie dróg dojazdowych i uzbrojenie działek w niezbędne media. Powstaną droga zbiorcza i dojazdy, chodniki, ścieżki rowerowe i miejsca parkingowe. Teren zostanie też wyposażony w sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągową, elektryczną, gazociąg i oświetlenie drogowe

Strefa aktywności inwestycyjnej powstanie w miejscu zamkniętej 13 lat temu kopalni Powstańców Śląskich. To rejon bytomskich ulic Dąbrowa Miejska i Strzelców Bytomskich. W pobliżu znajdują się bytomski węzeł autostrady A1, obwodnica miasta oraz droga krajowa nr 88.

Liczący 17,5 hektara teren ma być też włączony do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na jej rozszerzenie o tereny w Bytomiu i siedmiu innych miastach (łącznie o ponad 116 ha) musi zgodzić się rząd. Na początku kwietnia br. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia w tej sprawie.

W Bytomiu, prócz przygotowanych do włączenia do Strefy terenów dawnej kopalni, częścią KSSE stał się już wcześniej teren w dzielnicy Łagiewniki, gdzie firma informatyczno-telekomunikacyjna zamierza wybudować centrum gromadzenia i przetwarzania danych, powiązane z podobnym obiektem działającym już w Katowicach.

Samorząd Bytomia przygotowuje też na potrzeby inwestorów teren w dzielnicy Miechowice. Wart w sumie blisko pół miliona zł projekt pod nazwą „Przygotowanie koncepcyjne terenu inwestycyjnego w Bytomiu - ulice Elektrownia i Racjonalizatorów" uzyskał ponad 340 tys. zł dofinansowania z unijnych środków.

Miasto rozwija również Bytomską Strefę Aktywności Gospodarczej, gdzie wkrótce mają powstać pierwsze biura, magazyny i hale. Trzy firmy, które zwyciężyły w pierwszym przetargu na dzierżawę należących do strefy gruntów, obiecały inwestycje warte prawie 6 mln zł i zatrudnienie co najmniej 108 osób.

Aby przyciągnąć inwestorów, władze Bytomia zaoferowały dzierżawę terenu za 10 groszy za metr kwadratowy miesięcznie; to mniej więcej jedna dziesiąta cen rynkowych w mieście. Urzędnicy zapewnili też inwestorom wsparcie administracyjno-prawne. Warunkiem ubiegania się o dzierżawę było stworzenie na oferowanych działkach miejsc pracy.

Ze względu na duże zainteresowanie władze Bytomia zdecydowały się poszerzyć strefę o kolejne tereny. Oferty na dzierżawę kolejnych dwóch działek Bytomskiej Strefę Aktywności Gospodarczej miasto przyjmowano 31 marca br.

Tydzień wcześniej bytomski samorząd podpisał też porozumienie o współpracy z KSSE. Przedstawiciele strefy mają m.in. opiniować przygotowywanie przez miasto terenów inwestycyjnych, pomagać przy tworzeniu strategii zagospodarowania gruntów w tym mieście oraz rekomendować i prezentować bytomskie lokalizacje potencjalnym inwestorom.(PAP)