Od lipca opłaty za usługę będzie jednak pobierał Związek Celowy Gmin MG-6 (ZCG MG-6), według stawek zadeklarowanych przez mieszkańców.
W środę na konferencji prasowej prezydent Gorzowa Wlkp. Tadeusz Jędrzejczak poinformował, że wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch przyjął zaproponowane przez miasto tymczasowe rozwiązanie i z tytułu przesunięcia w czasie wprowadzenia nowego systemu miasto nie powinno zapłacić kary.

„Jednocześnie kończymy prace nad procedurami przetargowymi. Chcemy, aby mieszkańcy Gorzowa, i o to prosimy, wpłacali środki finansowe zgodnie z deklaracjami na konto Związku Celowego Gmin MG-6 (odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami w Gorzowie Wlkp. i pięciu ościennych gminach). Termin pierwszej płatności w ramach nowego systemu upływa 15 lipca br. (...) Chcemy, aby od 1 września ten system zgodnie z regulaminem funkcjonał, tak jak powinien funkcjonować od 1 lipca” - powiedział Jędrzejczak.

Do czasu rozstrzygnięcia przetargów wywóz śmieci będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach, co oznacza, że mieszkańcy nie będą musieli segregować odpadów, gdyż nie będzie ku temu możliwości technicznych.
W razie zabrania pojemników przez firmy, które nie zawarły porozumienia z miastem, zostaną one dostarczone mieszkańcom po zgłoszeniu tego faktu do ZCG MG-6.

Prezydent wyjaśnił, że do 1 lipca nie udało się rozstrzygnąć przetargów na wywóz śmieci w Gorzowie, gdyż rada miasta zbyt długo zwlekała z podjęciem uchwał dotyczących wysokości opłat za odbiór odpadów na terenie miasta. Miało to wpływ na zbyt późny termin wysłania deklaracji do mieszkańców i skompletowanie danych potrzebnych do ogłoszenia przetargów.

Dyrektor Biura ZCG MG-6 Maciej Pierzecki poinformował, że przetarg na wywóz odpadów w Gorzowie (podzielonym na dwa sektory) zostanie ogłoszony najpóźniej w przyszłym tygodniu. Dodał, że dotychczas do Związku wpłynęło ok. 50 tys. z 56 tys. deklaracji wysłanych do mieszkańców. 80 proc. gorzowian zadeklarowało zbiórkę selektywną.
Związek nadal czeka na deklaracje i przypomina, że osoby, które ich nie złożą na mocy decyzji administracyjnej będą obciążone wyższą stawką za śmieci (niesegregowane).

Bez przeszkód nowy system z początkiem lipca zostanie wprowadzony w pięciu przyległych do Gorzowa gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok.

Przetarg na wywóz śmieci na ich terenie wygrała spółka Veolia Usługi dla Środowiska, która niebawem rozpocznie dostarczanie mieszkańcom pojemników do segregacji odpadów. Podobnie jak w przypadku miasta, opłaty za wywóz śmieci będzie pobierał ZCG MG-6.

Od 1 lipca w Gorzowie Wlkp. mieszkańcy budynków wielorodzinnych zapłacą miesięcznie 9 zł za odbiór odpadów posegregowanych i 14 zł za odpady nieposegregowane; w przypadku domów jednorodzinnych pierwsza z opłat wyniesie 10 zł. W gminach okalających Gorzów opłaty wyniosą 9 zł i 14 zł - zarówno dla mieszkańców budynków jedno, jak i wielorodzinnych.
Wszelkie informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 można uzyskać pod numerem infolinii: 95 75 19 178, lub w siedzibie Biura ZCG MG-6 w Gorzowie.