Radni w swojej uchwale odnieśli się negatywnie do planów wywiezienia czołgu do Muzeum Wojsk Lądowych, zdecydowali też o przekazaniu jej ministrowi obrony narodowej oraz Wojskowemu Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych, który podjął decyzję w tej sprawie. W uzasadnieniu argumentują, że czołg w ciągu ponad 70 lat stał się „trwałym elementem krajobrazu tej części Gliwic”. Plany przekazania go do muzeum w Bydgoszczy wzbudziły – jak podkreślili radni – „szerokie niezadowolenie mieszkańców miasta Gliwice”.

Potwierdził to w czwartkowej rozmowie z PAP rzecznik prezydenta Gliwic Marek Jarzębowski. „Wśród głosów, które do nas skierowali mieszkańcy w tej sprawie, zdecydowanie przeważają te za pozostawieniem czołgu w mieście. Stosunek tych +za+ do tych +przeciw+ to 8:2. Cóż jednak możemy zrobić, skoro miasto nie jest właścicielem czołgu. Właściciel może zrobić ze swoją rzeczą to, co uznaje za stosowne” – powiedział.

Zdaniem gliwickiego radnego PO Kajetana Gorniga, skwer z czołgiem to po prostu jedno z charakterystycznych miejsc Gliwic, bliskie sercom mieszkańców. „Wielu z nas bawiło się przy tym czołgu jako dzieci. Polscy żołnierze wracali nim do ojczyzny. Szkoda, że nikt nie chce słuchać w tej sprawie mieszkańców, to niezrozumiałe” – komentował w czwartek.

Jak poinformował PAP Oddział Mediów Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, planowane przekazanie czołgu T-34, stojącego w Gliwicach u zbiegu ulic Powstańców Warszawy i Jasnogórskiej, do zbiorów Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy jest konsekwencją zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

„Pozbawienie czołgu charakteru pomnika może nastąpić, zgodnie z art. 91 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego jako mienia zbędnego dla resortu obrony narodowej, w drodze przekazania obiektu do placówki muzealnej, która dodatkowo zapewni mu odpowiednie warunki przechowywania i właściwą konserwację” – przekazał resort obrony.

Jak poinformował, 27 października 2016 r. dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych uzyskał potwierdzenie likwidacji pomnika w Gliwicach i propozycję przejęcia czołgu. Jednocześnie Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poinformował muzeum o terminie transportu czołgu T-34 do Bydgoszczy, który ustalono na 24 listopada 2016 r.

Czołg stanął w Gliwicach w maju 1945 r., zaraz po defiladzie I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, zorganizowanej na placu Krakowskim. Maszyna zakończyła swój szlak bojowy w Melniku pod Pragą. Przez dekady opiekowali się nią kombatanci z korpusu drezdeńskiego, potem uczniowie pobliskiego gimnazjum. Leciwy pojazd jest podziwiany zwłaszcza przez najmłodszych gliwiczan. (PAP)