„Firmy mają 10 dni na ewentualne odwołania. Po tym terminie podpisane zostaną umowy, by od 1 lipca ruszył cały system gospodarowania odpadami w Lublinie” - poinformowała rzeczniczka prezydenta Lublina Beata Krzyżanowska.

Lublin został podzielony na siedem sektorów. Na obsługę każdego z nich miasto przeznaczyło oddzielną kwotę - od 6,1 mln zł do blisko 10 mln zł. Oferty do każdego z sektorów w Lublinie złożyło MPO SITA, natomiast KOM-EKO zaoferowało swoje usługi w sześciu sektorach.

W przetargu wybrane zostały oferty KOM-EKO dla czterech sektorów i oferty MPO SITA dla trzech sektorów.

Obie firmy obecnie świadczą w Lublinie usługi wywozu śmieci.

Krzyżanowska już wcześniej informowała, że w sytuacji gdyby procedury przetargowe się przedłużyły np. na skutek odwołań, miasto uruchomi procedurę zamówień z wolnej ręki na odbiór śmieci, aby nie było przerwy w wywożeniu odpadów z miasta.

Stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów w Lublinie, które mają obowiązywać od 1 lipca, zależą od ilości mieszkających osób oraz od rodzaju zabudowy. W budynkach wielorodzinnych (np. w blokach) opłata miesięczna za odpady segregowane od gospodarstwa zamieszkałego przez jedną osobę wyniesie 12 zł, dla dwóch osób – 25 zł, a dla gospodarstwa zamieszkałego przez trzy osoby i więcej - 39 zł. Stawki za odpady niesegregowane to odpowiednio: 16 zł, 33 zł i 50 zł.

W domach jednorodzinnych zamieszkałych przez jedną osobę opłata miesięczna za odpady segregowane wyniesie 30 zł, w gospodarstwach dwuosobowych - 39 zł, a w przypadku domu zamieszkałego przez trzy osoby i więcej - 50 zł. Stawki za odpady niesegregowane to odpowiednio: 38 zł, 50 zł i 69 zł.

Rocznie w Lublinie powstaje ok. 110 tys. ton odpadów. Według szacunków 79 proc. śmieci generują gospodarstwa z budynków wielorodzinnych, 21 proc. - z budynków jednorodzinnych. Łącznie w Lublinie jest 144 tys. 634 gospodarstw domowych. (PAP)

ren/ jbr/