Spółka podała,że Centrum Usług Wspólnych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wyrokiem KIO postanowiło unieważnić czynność unieważnienia postępowania z 15 maja 2015 r. oraz unieważnić czynność unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty z 15 maja 2015 r.

CUW zdecydował także o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty InPostu oraz zamierza dokonać ponownej oceny ofert w postępowaniu.

"Zamawiający wezwał jednocześnie Emitenta do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych wraz z ofertą dokumentów" - napisano w komunikacie.

Oferta InPostu została wybrana jako najkorzystniejsza w grudniu 2014 r. CUW powołując się na ochronę interesu publicznego unieważniło wygrany przez InPost przetarg. W czerwcu 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie InPostu i nakazała Centrum Usług Wspólnych unieważnienie czynności unieważnienia postępowania oraz unieważnienie czynności unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł