Powołanie Rady Społecznej Seniorów jest efektem uchwalonego w grudniu ub.r. miejskiego programu na lata 2013-2020 "Warszawa Przyjazna Seniorom". Możliwość tworzenia gminnych rad seniorów dała ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z nowymi przepisami rady seniorów są powoływane na takich samych zasadach jak rady młodzieży. Młodzieżowa Rada Warszawy została powołana uchwałą rady miasta pod koniec 2009 r.

Swoje uwagi dotyczące tego, jak powinna działać warszawska Rada Społeczna Seniorów, by skutecznie reprezentować ich interesy, można do 16 marca zgłaszać przez internet - na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl i pocztą elektroniczną - na adres konsultacje@um.warszawa.pl.

Można to zrobić także pocztą tradycyjną - na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa oraz osobiście - w biurze przy ul. Niecałej 2, pok. 16, w godz. 8.00-16.00 (pon.-pt.).

Do wtorku 4 marca można też zgłosić chęć udziału w warsztatach konsultacyjnych. Zaplanowane są trzy terminy warsztatów: piątek 7 marca, w godzinach 11-14 (Ośrodek Nowolipie, ul. Nowolipie 25b), wtorek 11 marca, w godzinach 11-14 (Dom Kultury "Działdowska", ul. Działdowska 6) oraz czwartek 13 marca, w godzinach 16-19 (Centrum Społeczne PACA, ul. Paca 40).

Udział w szkoleniu można zgłosić na adres konsultacje@um.warszawa.pl lub telefonicznie, pod numerem 22 443 14 73.

Ratusz chce, by w trakcie konsultacji mieszkańcy odpowiedzieli na pytania dotyczące m.in. tego, czy powinna powstać rada ogólnomiejska, czy tylko rady dzielnicowe, a także kto powinien wskazywać jej członków i z ilu osób ma ona się składać.

W programie "Warszawa Przyjazna Seniorom" zapisano założenie, że w skład Rady Społecznej Seniorów mają wchodzić "uznane osoby starsze, cieszące się zaufaniem społecznym, popularnością, szacunkiem i akceptacją środowiska seniorów".

Do zadań rady ma należeć m.in. opiniowanie dokumentów dotyczących osób starszych, przedstawianie wniosków w zakresie potrzeb osób starszych w Warszawie oraz inicjowanie różnego typu działań na ich rzecz. Rada miałaby współpracować z urzędem miasta w zakresie wypracowywania standardów działań na rzecz osób starszych.

Warszawa jest miastem o nasilonym procesie starzenia się ludności. Według danych GUS, osoby w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni w wieku 65 lat i starsi) stanowią ponad 20 proc. mieszkańców Warszawy. W skali kraju osób w tym wieku jest ok 17. proc. Mimo stałego napływu ludności, liczba i odsetek osób starszych w ogólnej liczbie warszawiaków systematycznie się zwiększa.

W programie "Warszawa Przyjazna Seniorom" zapisano, że brak zaangażowania samych seniorów w działalność obywatelską na ich rzecz jest poważnym problemem, a dalej, że osoby starsze "w relacjach z miastem wykazują raczej bierną postawę i oczekują, że właśnie po stronie urzędników powinna leżeć inicjatywa w proponowaniu działań". (PAP)