Pracownica biura ds. rewitalizacji Hanna Gill-Piątek, podkreśliła w rozmowie z PAP, to kolejny etap rewitalizacji obszarowej Śródmieścia. "Oprócz remontów przestrzeni publicznych i kamienic, a także oprócz tego, że nasze miasto staje się wizualnie i materialnie piękniejsze, proces ten oznacza głęboką zmianę społeczną i ożywienie gospodarcze centrum Łodzi" - dodała.

Plan rewitalizacji społecznej zakłada tworzenie m.in. centrów obywatelskich, ośrodka reintegracji, małych domów dziecka oraz świetlic środowiskowych działających na odnawianych obszarach miasta.

Na projekt pilotażowy magistrat uzyskał 4 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ok. pół miliona będzie kosztować inwentaryzacja kamienic, reszta przeznaczona zostanie na badania, analizy, program animacyjny, edukacyjny, partycypację społeczną.

"Obecnie rozpoczynamy program animacji społecznej na obszarze strefy wielkomiejskiej. Polega on na zidentyfikowaniu wszystkich małych i większych inicjatyw, które służą celom rewitalizacji. Szukamy zapaleńców, animatorów, artystów, którzy będą prowadzić zajęcia z dziećmi, nieformalnych grup, ale także organizacji pozarządowych, organizacji kultury czy nauczycieli - wszystkich, którzy zechcą się włączyć w proces rewitalizacji" - wyjaśniła Gill-Piątek.

Wykonawcą programu rewitalizacyjnego będzie konsorcjum tworzone przez Centrum Aktywności Lokalnej, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie "Społecznie Zaangażowani". Na wsparcie drobnych inicjatyw przygotowano niespełna 200 tys. zł.

"Granty w wysokości 5 tys. zł wydają się nieduże, ale po doświadczeniach z innymi projektami wiemy, że taka kwota może wiele fajnych rzeczy zdziałać. W ubiegłym roku realizowaliśmy podobny program na terenie województwa i widzieliśmy, że beneficjenci potrafią te 5 tys. zamienić na działania kulturalne i obywatelskie, w które angażują się osoby w różnym wieku" - zaznaczyła Jolanta Woźnicka z Centrum Opus.

Program "Mia100 Kamienic" - zakładający kompleksowe remonty kamienic - zainicjował łódzki magistrat w 2011 r. Do tej pory wyremontowano ponad 100 miejskich kamienic, kolejne prace są prowadzone.

W ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20 miasto chce rewitalizować już nie pojedyncze kamienice, lecz całe kwartały ulic w Śródmieściu. Na ten cel chce pozyskać ok. 2 mld zł z UE. W Kontrakcie Terytorialnym na lata 2014-2023 znalazło się dziewięć programów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi, obejmujących łącznie ok. 70 ha w Śródmieściu.

Łódzki magistrat jest największym "kamienicznikiem" w Polsce. W strefie wielkomiejskiej posiada ponad 1600 kamienic, z czego ok. 40 proc. wymaga remontu. (PAP)