Na podobnie przygotowanym wcześniej, a potem uzbrojonym i objętym Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną innym terenie - dawnej kopalni Powstańców Śląskich przy ul. Strzelców Bytomskich - zainwestować ma pierwszy przedsiębiorca, który podpisał już w tej sprawie list intencyjny.

Jak przekazała w poniedziałek szefowa wydziału strategii i funduszy europejskich w bytomskim magistracie Izabela Domogała, kolejne grunty mają zostać udostępnione przy ul. Elektrowni i Racjonalizatorów. Wokół znajdują się m.in. tereny poprzemysłowe i składowe, oczyszczalnia ścieków oraz park. W przyszłości zjazd na planowaną przecinającą go drogę będzie prowadził z ronda będącego częścią węzła drogi nr 88 i położonego po drugiej stronie trasy centrum handlowego.

Łącznie na ok. 23 ha znajduje się tam kilkanaście działek należących do miasta i użytkowanych wieczyście przez miasto (należących do Skarbu Państwa). Podzielono je wstępnie na sześć obszarów inwestycyjnych. Bytomski samorząd zakończył już pierwszą część prac zmierzających do uczynienia z nich atrakcyjnej oferty dla przedsiębiorców.

Prace te objęły m.in. sprawdzenie stanu technicznego działek, zbadanie poziomu wód gruntowych, analizę możliwości ich uzbrojenia i kosztorys wymaganych prac. Gotowy jest projekt makroniwelacji wraz z analizą kosztów jej przeprowadzenia, dokumentacja techniczna oraz projektowo-budowlana dotycząca możliwości zagospodarowania. Powstała też broszura promocyjno-informacyjna, która ma trafić do 500 firm.

Na projekt „Przygotowanie koncepcyjne terenu inwestycyjnego w Bytomiu - ulice Elektrownia i Racjonalizatorów" władze miasta zdobyły ponad 335 tys. zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Całkowity koszt oszacowano na 486 tys. zł.

Choć zakończenie tego projektu nie oznacza jeszcze, że działki są gotowe do inwestycji, gdy tylko pojawią się nowe środki unijne miasto będzie mogło przygotować kolejny projekt i zamówić – na podstawie już istniejącej dokumentacji - prace w terenie. Z gotowych dokumentów może też już skorzystać zainteresowany inwestor.

W ostatnich latach podobnie – przy pomocy środków unijnych – Bytom przygotował tereny inwestycyjne w miejscu dawnej kopalni Powstańców Śląskich. Dzięki projektowi o wartości blisko 20 mln zł (w tym 17 mln zł z UE; wartość umowy budowlanej sięgnęła 10,5 mln zł brutto) udało się zrekultywować zdegradowany obszar, zbudować drogi i uzbroić działki w media.

Liczący 17,5 hektara teren przy ul. Strzelców Bytomskich został włączony do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jak poinformowała PAP Domogała, z jednym z przedsiębiorców podpisano już list intencyjny ws. zlokalizowania tam pierwszej inwestycji. „Z kolejnymi (przedsiębiorcami - PAP) prowadzimy rozmowy” - zaznaczyła specjalistka.

W Bytomiu, prócz terenów dawnej kopalni, częścią KSSE stał się już wcześniej teren w dzielnicy Łagiewniki. Prócz tego miasto rozwija Bytomską Strefę Aktywności Gospodarczej umożliwiając firmom dzierżawę gruntów za 10 groszy za metr kwadratowy miesięcznie – pod warunkiem tworzenia nowych miejsc pracy.(PAP)