Organizatorami konferencji są senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz Konwent przewodniczących sejmików województw związku województw RP. Buzek, jeden z uczestników konferencji był premierem w latach 1997-2001, to jego rząd wprowadził reformę administracyjną w 1999 r.

B. premier podkreślił, że polski systemu samorządowy, a zwłaszcza regionalny jest obecnie uważany za "jeden z najlepszych w Europie".
"Przyświecało nam hasło: bierzemy władzę po to, żeby rozdać ją ludziom" - podkreślił Buzek mówiąc o wydarzeniach sprzed ponad 15 lat. "W każdym elemencie działania, to było główne zadanie - żeby naprawdę zdecentralizować państwo i spowodować podmiotowość obywatelską. I żeby to nie były slogany" - zaznaczył Buzek wspominając wprowadzanie reformy samorządowej.

Nawiązał do kontrowersji związanych z obecnym podziałem kraju na województwa. "Na pewno obecny system trzeba utrzymać" - ocenił Buzek. "Bo nie można co dziesięć lat, nawet co piętnaście, zmieniać podziału administracyjnego. Ważne jest, żebyśmy traktowali poważnie i długofalowo swoje decyzje. To pewnie jest rzecz, którą powinniśmy sobie powtarzać - raczej kontynuować reformy, rozszerzać partycypację obywatelską, niż zmieniać, niż załamywać" - mówił.

Reforma administracyjna przeprowadzona w 1999 r. wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego: gminy, powiaty, województwa (zastąpiła dwustopniowy podział na województwa i gminy). Utworzono wówczas 16 województw (wcześniej województw było 49) i 315 powiatów. Reformę administracyjną przygotował i wprowadził rząd Jerzego Buzka (koalicja AWS-UW). Jednym z celów reformy było odtworzenie w Polsce regionów i umożliwienie prowadzenia gospodarczej polityki regionalnej. (PAP)