Za przyjęciem stanowiska zagłosowało 23 radnych, 2 osoby były przeciw, jedna wstrzymała się od głosu.

Koncepcja obiektu jest gotowa od kilku lat, hala widowiskowo-sportowa na ok. 6 tys. widzów miałaby stanąć w pobliżu lotniska na Krywlanach.

"Rada Miasta Białystok stoi na stanowisku, że budowa hali widowiskowo-sportowej o takich parametrach jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju miasta, jego atrakcyjności w zakresie organizacji imprez sportowych, wystawienniczych i kulturalnych" - napisano w stanowisku zaznaczając, że budowa obiektu spełniającego wiele różnych funkcji użytkowych jest zasadna także w przypadku finansowania inwestycji ze środków własnych miasta.

Pomysł, w przesłanych radzie opiniach, poparła m.in. Podlaska Federacja Sportu, Jagiellonia Białystok a także władze największych w mieście uczelni publicznych.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski mówił na sesji, że historia budowy takiego obiektu jest długa. "Powinno się to wszystko zakończyć 10-11 lat temu, kiedy była koncepcja, były pieniądze i była lokalizacja" - powiedział.

Nawiązał w ten sposób do pomysłu budowy takiej hali przy Politechnice Białostockiej. Ostatecznie powstała część B projektu (mała hala na potrzeby uczelni), bez części głównej obiektu.

Mówił, że zgadza się z opiniami radnych, iż hala jest potrzebna. Analizując, jak duża powinna być i na jakie cele przeznaczona, Truskolaski powiedział, iż "zanim znajdzie się ten złoty środek, trzeba znaleźć pieniądze". "Ostateczna decyzja będzie należała do rady (…) ale uważam, że jeżeli znajdziemy 50 proc. środków finansowych, to wtedy możemy myśleć o tej inwestycji" - dodał.

Szacuje się, że inwestycja będzie kosztowała ok. 110-120 mln zł. W miniony piątek prezydent Białegostoku podpisał z marszałkiem województwa list intencyjny o współpracy po to, by w mieście powstała hala widowiskowo-sportowa.

Chodzi przede wszystkim właśnie o wspólne starania o zewnętrzne dofinansowanie takiej inwestycji. Ponieważ nie ma szans na dofinansowanie unijne w nowej perspektywie budżetowej UE, jednym z potencjalnych źródeł miałoby być dofinansowanie z budżetu ministerstwa sportu.

"To jest fakt, pieniędzy na razie nie mamy ale to nie znaczy, żeby od razu się poddawać. Będziemy nad tym pracować. Czuję się mocniejszy po tej debacie, bo jeżeli by radni byli przeciwko, to właściwie bez sensu byłoby działać, bo i tak nie przegłosowaliby (w budżecie - PAP) tej inwestycji" - obiecywał Truskolaski. (PAP)