Z opublikowanych w czwartek przez PLK ogłoszeń wynika, że do przetargu na zaprojektowanie prac na odcinku linii kolejowej E 65 między Będzinem, a Katowicami Szopienicami Południowymi zgłosiło się 13 oferentów. 14 oferentów zgłosiło się natomiast do przetargu obejmującego zaprojektowanie prac dla odcinków tej linii: Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice oraz Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice - granica państwa.

Roboty te będą częścią zapowiedzianego przez PLK, wartego blisko 9 mld zł, planu inwestycyjnego dla woj. śląskiego, który do 2022 r. ma w regionie objąć linie o długości 870 km. Choć w tym roku najpewniej nie ruszy jeszcze realizacja głównych przedsięwzięć, trwają prace koncepcyjne i projektowe.

PLK zapowiedziały m.in. remont i częściową rozbudowę magistrali E 65 tworzącej połączenie linii z centralnej Polski przez Będzin (początek inwestycji), Sosnowiec, Katowice, Tychy, Czechowice-Dziedzice, do granicy państwa w Zebrzydowicach (łącznie ok. 85 km).

Formalnie całe duże przedsięwzięcie nazywa się: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska". Jego etap I dotyczy linii E 65 na odcinku Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice.

W grudniu ub. roku PLK ogłosiła m.in. przetargi ograniczone na wykonanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń dla dwóch zadań. Pierwsze z nich obejmuje odcinek Będzin - Katowice Szopienice Płd. o długości 7,4 km (przetarg zakłada tam też opcję nadzoru autorskiego).

Drugi to znacznie obszerniejsze odcinki Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice oraz Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice - granica państwa (przetarg zakłada tam również pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją).

Z ogłoszenia przetargowego dla odcinka Będzin - Szopienice Płd. wynika, że zaprojektowana ma tam zostać m.in. zmiana układu dwutorowego na czterotorowy na odcinku Będzin - Sosnowiec Główny oraz układu dwutorowego na pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Gł. - Szopienice Płd. Układ pięciotorowy ma wynikać z wydłużenia linii kolejowej nr 660 z Sosnowca Głównego do włączenia jej w nowoprojektowany układ torowy linii nr 1 w Szopienicach Płd.

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Jak przekazał PAP Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP PLK, według wstępnej koncepcji poza rozbudową linii rozważano tam m.in. dwa nowe perony (m.in. pod kątem obsługi ruchu aglomeracyjnego): w Sosnowcu oraz Szopienicach Płd. oraz budowa nowego przystanku Katowice Morawa.

Z kolei według Karniewskiego na drugim z odcinków - obok rozbudowy linii - mógłby powstać nowy przystanek Katowice Damrota.

Ogłoszenie przetargowe dla drugiego odcinka precyzuje ponadto, że "planowana przebudowa odcinków linii kolejowej w ciągu E 65 Południe obejmie wszystkie elementy infrastruktury kolejowej, a także zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego.

Wobec tego, że cały ten odcinek obejmuje wiele kilometrów głównych linii obciążonych ruchem pasażerskim i towarowym, projekt podzielono na 4 części: Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice, Tychy - Pszczyna - posterunek odgałęźny Most Wisła, podg. Most Wisła - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg oraz Zabrzeg - Chybie - Zebrzydowice - granica państwa. PLK dopuściły możliwość składania ofert w postępowaniu na jedną, maksymalnie dwie części zamówienia.

Oba zamówienia są planowane do finansowania w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Conecting Europe Facility) CEF 2014-2020. (PAP)