Sześć umów na łączną kwotę 28,5 miliona złotych ze środków Unii Europejskiej, podpisali we wtorek przedstawiciele samorządów: Warszawy, Sochaczewa, Żyrardowa, Jaktorowa, Iłowa i Słubic z władzami zarządu województwa mazowieckiego.

Największym beneficjentem unijnego dofinansowania będzie Warszawa. Za kwotę 4,9 miliona złotych z blisko 8 milionów złotych potrzebnych na inwestycje w Teatrze Dramatycznym, zostaną oddane do użytku wyremontowane: mała i duża scena, które zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera zakupi nowe wyposażenie, m.in. nowoczesne oświetlenie i sprzęt audiowizualny. W Białołęckim Ośrodku Kultury przeprowadzona zostanie modernizacja sali widowiskowej, zakupiony będzie nowy sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, elementy mechaniki scenicznej a na widowni pojawią się nowe fotele.

Drugi projekt, na który miasto również otrzyma 4,9 miliona złotych (z 8,868 miliona złotych wartości inwestycji), to modernizacja zabytkowych obiektów w dzielnicach: Targówek (willa przy ul. Siarczanej 6) i Włochy (pałac Koelichenów). "Są to obiekty bardzo cenne i mocno wpisane w świadomość lokalną" - powiedział PAP wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Oba obiekty mają stać się społecznymi centrami kultury. "W ten sposób nie tylko ratujemy zabytek, ale dajemy mieszkańcom możliwość spędzania czasu między sobą w sposób bardzo lokalny" - dodał Olszewski.

Sochaczew - dzięki środkom unijnym - będzie mógł wykonać termomodernizację trzech budynków: hali sportowej przy ulicy Chopina 101, siedziby Sochaczewskiego Centrum Kultury (przy ul. 15 Sierpnia 83 i Chopina 101). W ramach inwestycji wymienione zostaną okna i drzwi, centralne ogrzewanie, ale również ocieplone będą ściany zewnętrzne, nadziemia i stropodachy. UE udzieli dofinansowania w kwocie 4,137 miliona złotych z 5,195 miliona złotych, która ta inwestycja będzie kosztować.

Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki powiedział, że dzięki tym środkom "obiekty kultury będą wyglądały kulturalnie".

6 milionów złotych dofinansowania otrzymają gminy Iłów i Słubice, które zainwestują w odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej. Łącznie program kosztować ma 8,67 miliona złotych; objętych nim będzie 31 budynków publicznych i 101 gospodarstw domowych i rolnych.

W ramach dofinansowania, gminy zainwestują w zakup i montaż instalacji solarnych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych. Wójt gminy Iłów Roman Kujawa, który podpisywał umowę, podkreślił, że "dzięki oszczędnościom środków na energii, więcej pieniędzy gmina będzie mogła przekazać na oświatę".

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" przeznaczy 750 tysięcy złotych dofinansowania unijnego (cały projekt wyceniono na 1,157 miliona złotych) na modernizację oczyszczalni ścieków. Z tych środków zakupione i zamontowane będą: systemy pomp ciepła powietrze-powietrze i instalacje fotowoltaiczne. Dzięki tej inwestycji ma być obniżona emisja gazów; zmniejszą się też koszty energii.

W źródła energii odnawialnej zainwestuje również gmina Jaktorów w 345 budynkach mieszkalnych i 23 budynkach użyteczności publicznej. W ramach dofinansowania otrzyma ona 7,8 miliona złotych (z 10 milionów wszystkich kosztów), które pozwolą samorządowcom kupić i zamontować: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursów: dziedzictwo kulturowe, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. (PAP)