Jak poinformował dyrektor rzeszowskiego WUP Tomasz Czop, pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego.

„Pierwsze dwa konkursy dotyczą aktywnej integracji dla mieszkańców regionu, którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tym osobom nasi beneficjenci zaoferują zindywidualizowane programy o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym czy zawodowym, a także uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej czy centrach integracji społecznej” - dodał.

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach tych dwóch konkursów to również m.in. poradnictwo specjalistyczne, działania terapeutyczne i diagnostyczne dla dzieci z rodzin zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekty będą mogły dotyczyć także integracji osób niepełnosprawnych.

Na trzeci konkurs przeznaczono 100 mln zł. Dotyczy on wspierania sektora ekonomii społecznej na Podkarpaciu. Jak tłumaczy Czop, na dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące rozwijania umiejętności potrzebnych do założenia przedsiębiorstw społecznych.

„Pieniądze mogą być wydane również na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, na wsparcie pomostowe i usługi polegające na podnoszenie kwalifikacji pracowników z sektora ekonomii społecznej” - zaznaczył dyrektor WUP w Rzeszowie.

Wnioski o dofinansowanie projektów na usługi aktywnej integracji będzie można składać od 8 sierpnia do 9 września br. Natomiast na projekty dotyczące ekonomii społecznej – od 5 do 18 sierpnia br.

Ogłoszone konkursy finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

W 2015 roku WUP w Rzeszowie ogłosił 9 naborów wniosków z RPO na kwotę 500 mln zł. Zgodnie z harmonogramem w tym roku zostanie ogłoszonych w sumie 21 naborów o wartości dofinansowania z UE wynoszącego również 500 mln zł. (PAP)