Marszałek dolnośląski Cezary Przybylski podkreślił, że już podpisano osiemnaście porozumień z powiatowymi urzędami pracy na łączną kwotę 38 mln zł.

„Bardzo zależy nam, by młodzi mieszkańcy regionu mogli rozwijać swoje biznesy i być aktywni zawodowo. Sporo z tych pieniędzy przeznaczonych jest na pomoc tym, którzy mają pomysł, ale brakuje im pieniędzy. Będziemy wspierać innowacje i przedsiębiorczość. Nieprzypadkowo rozpoczynamy realizację programu 26 maja w Dniu Matki, ponieważ chcemy zadbać o najmłodszych” - podkreślił Przybylski.

Dyrektor wojewódzkiego Urzędu pracy we Wrocławiu Monika Kwil-Skrzypińska poinformowała, że program będzie się koncentrował na kilku zadaniach i grupach wiekowych. Jedną z nich są ludzie w wieku od 15 do 17 roku życia, którzy przerwały nauczanie na poziomie gimnazjalno-licealnym. Kolejną grupą docelową są tzw. NEET, czyli osoby w wieku 18-24, które nie uczą się, nie interesują się szukaniem pracy i nie szkolą się.

Anna Bugalska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaznaczyła, że w Polsce na cały projekt POWER z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przeznaczono w sumie ponad 4,4 mld euro, to około 34 proc. całego EFS, którego kwota przynależna naszemu krajowi wynosi 13,2 mld euro.

„W przypadku grupy osób zaliczonych do NEET, które nie podejmują samodzielnych działań w znalezieniu pracy, przewidujemy wsparcie kompleksowe i indywidualne. Wymagane będą też w tym zadaniu osiągnięcie konkretnego wyniku, czyli zatrudnienia tej osoby. Najpierw będzie diagnoza potrzeb i możliwości danej osoby, potem szkolenia” - dodała Bugalska.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER) zakłada wydania w ciągu sześciu lat na aktywizację osób młodych na Dolnym Śląsku 125,7 mln euro.

Stopa bezrobocia w regionie wynosi 10,4 proc. przy średniej krajowej 11,2 proc. Na Dolnym Śląsku jest 119 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, z których 30 tys. to niezatrudnieni młodzi ludzie.(PAP)