Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) to dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej (np. udzielony kredyt), lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenia takiej wierzytelności. Jeśli dana osoba nie wywiązuje się z umowy, bank wystawia BTE. Klauzulę wykonalności nadaje takiemu dokumentowi sąd i jest on wówczas podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej.

Czytaj: Bankowy tytuł egzekucyjny zniknie w sierpniu 2016 r.>>>

W kwietniu br. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jednak konstytucyjność tego instrumentu, ale w orzeczeniu sędziowie odroczyli termin utraty mocy zakwestionowanych przepisów do 1 sierpnia 2016 r. Tłumaczyli to umożliwieniem bankom "zakończenia spraw w toku oraz wydania przez ustawodawcę odpowiednich przepisów intertemporalnych".

Obecnie w Sejmie posłowie pracują trzema projektami dotyczącymi usunięcia instytucji BTE. Projekty w tej sprawie złożyły PO, PiS oraz SLD, a zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na dacie wprowadzenia zmian. W projekcie przygotowanym przez posłów Platformy zapisano, że będzie to sierpień 2016 r. Z kolei opozycyjne projekty przewidują skrócenie vacatio legis do dwóch tygodni.

Prezes ZBP poinformował PAP, że w ciągu kilkunastu najbliższych dni zostaną wydane specjalne rekomendacje. "Powstały one po bardzo wnikliwym przeanalizowaniu różnych możliwości. Myślę, że spotkają się z dobrym przyjęciem przez rynek” – stwierdził.

„Bardzo zależy nam na tym, aby rekomendacje te były jak najmniej dotkliwe dla naszych klientów” - dodał.

Pietraszkiewicz wskazał, że w rekomendacjach tych znaleźć ma się cały asortyment alternatywnych instrumentów, dzięki którym banki będą mogły dochodzić roszczeń wobec nierzetelnych klientów.

  LEX dla Banków>>>

Wśród propozycji, które przedstawić ma ZBP znaleźć mają się m.in.: stosowanie zabezpieczenia wekslowego czy stosowanie nakazu zapłaty wydanego na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych.

„W przypadku kredytów udzielonych na większe kwoty - takich jak kredyty konsorcjalne i hipoteczne - rekomendacje będą przewidywać stosowanie oświadczeń notarialnych o poddaniu się egzekucji” – mówił. Jak dodał, "banki będą też szerzej wykorzystywać elektroniczne postępowanie upominawcze".

Pietraszkiewicz odniósł się też do kwestii dotyczącej daty utraty mocny obecnie obowiązujących przepisów, czyli 1 sierpnia 2016 r. Podkreślił, że odpowiednio długi okres przejściowy jest potrzebny, by banki były w stanie sukcesywnie przechodzić na nowe instrumenty.

„Skrócenie terminu vacatio legis narażać będzie zarówno banki, jak i ich klientów na dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytów. Wydłużyłoby to także czas, w którym udzielane są kredyty” – podkreślił szef ZBP.

„Prace nad zmianami dotyczącymi BTE wymagają od parlamentarzystów zimnej krwi. Trybunał rozważając problem BTE i widząc potrzebę pewnych dostosowań, zarówno ze strony rządu, jak i uczestników podał termin, w którym te dostosowania powinny nastąpić. Myślę, że nikt nie powinien wyręczać Trybunału w tej sprawie i przyspieszać tych terminów” - ocenił.

„Jeśli mówimy odpowiedzialnie o gospodarce, to wolność obrotu gospodarczego ma duże znaczenie. My w sektorze bankowym przygotowujemy się do tego od strony prawnej, dokumentacyjnej, a także przygotowania kadr oraz samych klientów” - dodał. (PAP)