Kancelaria poinformowała, że celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej, stanowiących tzw. pakiet Erica III, z 2009 r.
"Zestaw ten, nazywany powszechnie Trzecim pakietem morskim (+Erica III+), poprzedzony regulacjami oznaczonymi jako Pierwszy i Drugi pakiet morski, jest legislacyjną reakcją UE na skutki katastrofy ekologicznej wywołanej zatonięciem u brzegów Francji w dniu 12 grudnia 1999 r. tankowca +Erica+" - napisano w komunikacie.
Według kancelarii, ustawa reguluje sprawy bezpieczeństwa morskiego w zakresie: budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia, inspekcji statku, kwalifikacji i składu załogi statku, bezpiecznego uprawiania żeglugi morskiej oraz ratowania życia na morzu.
Przyjęte regulacje dotyczą statków polskich oraz obcych znajdujących się na polskich wodach.
Ponadto - na mocy ustawy - terenowe organy administracji morskiej zostały zobowiązane do sprawowania nadzoru nad stacjami atestującymi urządzenia i wyposażenie statku. To niezbędne, ponieważ nadzór nad atestacją sprzętu musi być przeprowadzany zgodnie z wymogami Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych, które mają wejść w życie po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia.(PAP)