Zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat i grzywną w nieograniczonej wysokości będzie nie tylko wręczenie łapówki lub jej przyjęcie, lecz także niezapobieżenie sytuacji, w której ją wręczono lub przyjęto.
Na mocy ustawy, brytyjskie firmy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, jeśli ich pracownik wręcza lub przyjmuje korzyść majątkową, bądź gdy nic nie robi, by temu zapobiec.
Firmy winne stosowania praktyk korupcyjnych mogą zostać wykluczone z możliwości ubiegania się o zamówienia rządowe w całej Unii Europejskiej.
Komentatorzy wyrażają obawy, że rządowa agencja do spraw ścigania malwersacji finansowych na dużą skalę (Serious Fraud Office) nie jest przygotowana do walki z korupcją w dużych korporacjach, ponieważ ma zostać rozwiązana, a jej budżet został zmniejszony w ramach rządowych cięć.
W miejsce SFO rząd zapowiedział utworzenie wzorowanej na rozwiązaniach amerykańskich Narodowej Agencji ds. Przestępczości (National Crime Agency), w której jeden z wydziałów będzie zajmował się przestępczością gospodarczą.
Nie jest jednak jasne, czy NCA będzie odpowiedzialna zarówno za dochodzenie jak i wnoszenie spraw do sądu. Niepotwierdzone doniesienia sugerują, że dochodzeniem zajmowałaby się komórka policyjna londyńskiego City.
Byłaby to zmiana w stosunku do obecnego systemu, w którym SFO odpowiada nie tylko za dochodzenie, ale ściganie.
Budżet SFO w ostatnim roku obrachunkowym 2010-11 wyniósł 34 mln funtów. W porównaniu z rokiem 2008-09 jest o 26 proc. mniejszy. Do końca kadencji obecnego parlamentu w 2015 r. ma się zmniejszyć o dalsze 25 proc.
Ustawa antykorupcyjna miała wejść w życie w kwietniu, ale tak się nie stało z powodu niejasności, w jaki sposób traktować przejawy tzw. korporacyjnej gościnności (gdy np. firma daje komuś bilet do opery, bądź bierze na siebie koszty przelotu lub poczęstunku). Rząd sprecyzował, że gościnność w granicach zdrowego rozsądku nie jest wykroczeniem.
Do prac nad ustawą antykorupcyjną przystąpiono w 2006 r. w związku z dochodzeniem SFO w sprawie sprzedaży samolotów do Arabii Saudyjskiej. SFO była bliska wystąpienia do sądu z oskarżeniem przeciwko koncernowi British Aerospace, ale nie dopuścił do tego ówczesny premier Tony Blair, twierdząc, że Arabia Saudyjska nie będzie chciała współpracować z W. Brytanią w zwalczaniu terroryzmu, jeśli do tego dojdzie. (PAP)