Minister Waszczykowski będzie uczestniczył w najważniejszej dorocznej debacie w systemie Narodów Zjednoczonych poświęconej prawom człowieka z udziałem ponad 100 uczestników wysokiego szczebla - powiedział PAP dyrektor biura prasowego MSZ Rafał Sobczak.

Jak poinformował, szef polskiej dyplomacji wygłosi przemówienie podczas tzw. segmentu wysokiego szczebla Rady Praw Człowieka. Ponadto Waszczykowski spotka się z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Zeidem Ra'adem Al-Husseinem. "Głównymi tematami rozmów z Wysokim Komisarzem będą: sytuacja na Ukrainie i kwestia ochrony mniejszości religijnych i narodowych. Omówiona zostanie także działalność Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych i jego biura" - wskazał Sobczak.

Jak podkreślił, wizyta w Genewie będzie także okazją do spotkań dwustronnych. Szef polskiej dyplomacji spotka się m.in. z ministrem spraw zagranicznych Mongolii Lundegiem Purewsurenem oraz minister spraw zagranicznych Republiki Kolumbii Marią Angelą Holguin Cuellar. "Jednym z tematów będzie promocja polskiej kandydatury na niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - zaznaczył szef biura prasowego MSZ. Zaplanowane jest również spotkanie Waszczykowskiego z dyrektorem Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa Christianem Dusseyem.

Polska zabiega o uzyskanie niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2018-2019.

Rada Praw Człowieka ONZ jest organem systemu Narodów Zjednoczonych odpowiedzialnym za promocję i ochronę praw człowieka oraz podstawowych wolności. Jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. (PAP)