Komisja spotkała się we wtorek z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernestem Bejdą, wiceszefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Norbertem Lobą i wiceszefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego ppłk. Markiem Utrackim. Rozmowa dotyczyła zabezpieczenia dużych kontraktów państwowych w ostatnich dwu latach.

„Rozmawialiśmy o tym, co służby zrobiły przez dwa lata. Tu nastąpiła zmiana podejścia do ochrony ważnych przedsiębiorstw i spółek skarbu państwa, procesów prywatyzacyjnych i innych ważnych z punktu widzenia państwa” - powiedział PAP Opioła.

Podał, że jednym z działań usprawniających tę współpracę, było stworzenie jednolitej bazy danych i informacji wewnątrz służb dla CBA i ABW w sprawach antykorupcyjnych. „Dzięki temu przeanalizowano w ramach polityki antykorupcyjnej różnego rodzaju procesy, umowy, żeby monitorować zachodzące procesy w ich trakcie, a nie działać post factum” - podkreślił przewodniczący komisji.

Zaznaczył, że komisja rozmawiała też o kwestiach antykorupcyjnych z punktu widzenia CBA, o sprawach kontrwywiadowczych i interesów ekonomicznych państwa w ocenie ABW oraz o sprawach dotyczących dużych zamówień dla wojska z punktu widzenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

„W tym obszarze wymiana informacji i współdziałanie idzie do przodu” – zapewnił Opioła w rozmowie z PAP.

Zaznaczył, że komisja dopytywała o sprawę przetargu na francuskie Caracale, jednak wszystkie informacje w tej sprawie są niejawne.

Opioła wyjaśnił, że nie można mówić o liczbie spółek, które objęte są takimi działaniami antykorupcyjnymi i kontrwywiadowczymi służb. „Obecnie te działania są bardziej systemowe, i prowadzone w kontekście całych sektorów gospodarki – np. energetyki, IT traktowanych jako całość, a nie pojedyncze firmy” - wyjaśnił. (PAP)