Zgodnie z nowelizacją obligo gazowe w wysokości 30 proc. zacznie obowiązywać w momencie wejścia jej w życie. W wersji przyjętej przez Sejm od 1 stycznia 2014 r. miało ono wzrosnąć do 50 proc., a od 1 lipca 2014 r. - do docelowego poziomu 70 proc. W trakcie prac w Sejmie taką wersję zaproponowało ministerstwo gospodarki.

Senat przyjął jednak poprawkę zgłoszoną przez czterech senatorów, która zakłada, że od początku do końca 2014 r. obligo będzie wynosić 40 proc., a od 1 stycznia 2015 r. będzie wynosić 55 proc. Poprawkę, której zgłoszenie zapowiadał wcześniej senator Aleksander Pociej przyjęła w czwartek późnym wieczorem senacka komisja gospodarki. Jej szef Marek Ziółkowski w trakcie posiedzenia oświadczył, że wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz zgodził się na taką modyfikację obliga.

W czasie prac w Senacie prezes URE Marek Woszczyk argumentował, że 70 proc. obligo odpowiada mniej więcej części gazu, który zużywają w Polsce duzi odbiorcy, którym należy umożliwić zaopatrywanie się w surowiec na wolnym rynku - czyli działającym na Towarowej Giełdzie Energii rynku gazu.

Z kolei autorzy poprawki obniżającej obligo wskazywali, że takie rozwiązanie pozostawi dużym odbiorcom możliwość przynajmniej częściowego korzystania z kontraktów długoterminowych, co - według nich - zwiększa pewność i bezpieczeństwo dostaw.

Senat przyjął natomiast zgłoszoną w czasie prac w izbie przez rząd poprawkę, dotyczącą zwolnienia z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej prosumentów - właścicieli mikroinstalacji, czyli instalacji o mocy poniżej 40 kW produkujących energię elektryczną. Nie będą oni musieli też posiadać odpowiedniej koncesji.

Ta sama rządowa poprawka ustala też warunki sprzedaży przez prosumentów energii do sieci. Do jej zakupu obowiązany jest tzw. sprzedawca z urzędu, a cena tego zakupu jest równa 80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym.

Poprawkami Senatu zajmie się teraz Sejm. Główne punkty nowelizacji, zwanej "małym trójpakiem" energetycznym to rozdział właścicielski przesyłu i obrotu gazem, obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę czy ulgi dla przemysłu energochłonnego.

Zmiany mają doprowadzić do wycofania skarg skierowanych przeciw Polsce przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chodzi o niepełne wdrożenie przez Polskę wymogów dyrektyw dotyczących wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej. Najważniejsze zastrzeżenia KE w kwestii rynków energii elektrycznej i gazu dotyczą zbyt małego stopnia ich liberalizacji. W swoich pozwach KE domaga się kar finansowych.